O-STA

Starševski dopust - sprememba zakona predvideva številne ugodnosti!

Starševski dopust bo, če bo sprejet predlog sprememb zakona, prinesel številne ugodnosti za starše in tudi za rejnike. Spremembe so predvidene tudi glede zneska materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila ter dodatka!

Pri izračunu dohodnine za leto 2019 ne pozabite uveljavljati vseh olajšav! Starši, uporabite Datin kalkulatorin si pravočasno izračunajte kako razporediti uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov na način, da vam dohodnine ne bo potrebno doplačevati.

Starševski dopust bo po novem urejen drugače

S sprejetjem predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se podaja v obravnavo v Državni zbor RS po skrajšanjem postopku, se napovedujejo spremembe, ki se nanašajo na starševski dopust in zneske nadomestil.

Veste kaj je osnova za izračun starševskega nadomestila? Kakšno časovno obdobje je zajeto v izračun? Kakšne so vaše pravice v primeru, če ste zaposleni za krajši delovni čas? Samostojni podjetniki, veste kako urediti vse potrebno?

Pri Data d.o.o. imamo tudi brezplačno izobraževanje namenjeno tistim, ki zaposlujejo. Lažje razumevanje zakonodaje in postopkov se udeležite našega brezplačnega izobraževanja "Obveznosti delodajalcev od A do Ž".

Daljši starševski dopust tudi za očete...

Za dodatnih 10 dni za vsakega otroka se z novelo zakona podaljšuje očetovski dopust. Starševski dopust se podaljša za vsakega nadaljnjega otroka. Slednje velja tudi ob posvojitvi dvojčkov ali več otrok hkrati.

Starševski dopust z novelo tudi za rejnike!

Starševski dopust je po noveli uveden tudi za rejnike. To velja takrat, kadar je v rejniško družino nameščen otrok starejši od 11 mesecev in v kolikor še ni zaključil prvega razreda osnovne šole. Tako je rejnik upravičen do 30 dni starševskega dopusta.

Novela ureja tudi nove zneske nadomestil...

Predlagana novela tudi zvišuje najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila. Ta naj bi po noveli znašal 547,32 evra bruto oz. 402,18 evra neto (tako naj bi se izenačil znesek minimalnega dohodka). Na novo je predlagan tudi starševski dodatek. Gre za dodatek tistim staršem, ki niso upravičenih do drugih omenjenih nadomestil. Starševski dodatek po noveli tako znaša 402,18 evrov.

Predviden je dvig nadomestila za vlagatelje, ki dan pred nastopom dopusta niso zavarovani za starševsko varstvo, bili pa so zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev. Dvig višine nadomestila je predviden na 547,32 evra bruto.

Pravice do družinskih prejemkov so vezane na prijavljeno (stalno ali začasno) prebivališče enega od staršev oziroma otroka in ne več na stalno prebivališče. Novela tudi omogoča delno plačilo za izgubljen dohodek obeh staršev hkrati, kadar začneta delati krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva otroka iz tretjega odstavka 79. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Pri tem skupna izraba pravice ne sme presegati 40 ur tedensko.

Imate dodatna vprašanja glede nadomestil? Povprašajte po ponudbi za svetovanje naših pravnih strokovnjakov - preko e-maila na: data@data.si!