O-STA

Pokojninska reforma 2020: pokojnine bodo višje!

Pokojninska reforma 2020 prinaša višje pokojnine! Vlada je potrdila spremembe, ki med drugim predvidevajo zvišanje odmernega odstotka in dvojni status upokojencev. Ste že preverili svojo pokojninsko in delovno dobo? Se sprašujete ali se vam bolj izplača upokojiti v letu 2019 ali po novem letu? Veste kakšno višino pokojnine lahko pričakujete po novem?

Pokojninska reforma 2020 prinaša višje pokojnine

Ena izmed poglavitnih novosti, ki jih prinaša pokojninska reforma 2020 so višje pokojnine. Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe se z letom 2020 določi v višini 63,5 odstotka za ženske, za moške pa se bo postopoma izenači z ženskami v šestih letih. Po koncu prehodnega obdobja naj bi se za moške pokojnine dvignile za skoraj 11 odstotkov, za ženske pa za 5,4 odstotka.

Pokojninska reforma 2020 prinaša še dodatni odmerni odstotek v višini 1,36 odstotka za skrb za vsakega otroka (največ za tri otroke). Pri tem bi postavili pogoj, da se zavarovanec oziroma zavarovanka lahko upokoji predčasno le zaradi otroka. Zvišanje odmernega odstotka bo sicer vplivalo tudi na odmero vseh starostnih, vdovskih, družinskih in invalidskih pokojnin.

Pokojninska reforma 2020 ureja tudi dvojni status upokojencev

Pokojninska reforma 2020 posega tudi na področje dvojnega statusa. To pomen, da lahko upokojenec sočasno prejema celo ali sorazmeren del pokojnine ter hkrati tudi prihodke iz opravljanja dela ali dejavnosti. Sedaj lahko zaposleni, ki je izpolnil pogoje za starostno upokojitev in ostal zaposlen, prejema zgolj 20 % pokojnine.

Pokojninska reforma 2020 predvideva, da lahko zavarovanci, ki izpolnijo pogoje za starostno pokojnino, namesto 20 % dobijo izplačilo 40 % pokojnine. Takšna ureditev naj bi bila predvidoma časovno omejena na 3 leta. Po poteku 3 leta pa bodo lahko prejemali 20 % starostne pokojnine - pod pogojem, da bodo vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni čas.

Začasno in občasno delo upokojencev

Reforma zvišuje tudi število ur, ki jih lahko upokojenci opravijo kot začasno in občasno delo. Tako bodo lahko trikrat na leto v posameznem koledarskem mesecu oddelali 90 ur namesto zakonsko določenih 60 ur. Nespremenjen ostaja skupni seštevek ur v koledarskem letu ter meja zaslužka (7.127,68 eur).