O-STA

Sobodajalstvo - prvi korak v podjetništvo!

Sobodajalstvo ali podjetništvo? Naj Vam polepšamo dan in poenostavimo izbiro: lahko imate oboje! Kot sobodajalec ste namreč v register vpisani kot fizična oseba zato Vam ugodnosti ob prvem odprtju s. p. še vedno pripadajo. Kako odpreti svoje podjetje?

Sobodajalstvo je lahko za Vas tudi prvi korak v podjetništvo

Samostojni podjetnik lahko ob prvem odprtju s.p. uveljavlja različne ugodnosti. Prvo leto poslovanja plačuje 50 odstotkov nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugo leto pa 30 odstotkov nižje. Ugodnosti veljajo le ob prvem odprtju s.p.. V primeru, da ga zaprete in čez čas ponovno odprete, Vam ugodnosti ne pripadajo več.

Sobodajalstvo ureja Zakon o gostinstvu

Sobodajalci so po Zakonu o gostinstvu (ZGos) lahko:

· fizične osebe, če opravljajo dejavnost le občasno,

· pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti,

· samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti,

· društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu.

Kot sobodajalec - fizična oseba se lahko registrirate le v primeru, če se s sobodajalstvom ukvarjate le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu). Vpisati se morate tudi v Poslovni register Slovenije, gostom pa smete nuditi do 15 ležišč.

Sobodajalstvo in davki

Finančni urad po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz PRS vpiše sobodajalca - fizično osebo v davčni register kot fizično osebo, ki opravljajo dejavnost. Dohodek fizičnih oseb, sobodajalcev se po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) obravnava kot dohodek iz dejavnosti in ne kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem.