O-STA

Dodatek za delovno dobo: kako se obračuna?

Dodatek za delovno dobo določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Poleg tega dodatka zakon določa tudi druge dodatke (dodatek za nočno delo, za nadurno delo, za delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve. Če zaposlujete torej ne pozabite, da boste mogli poskrbeti za ustrezno plačilo dela zaposlenih. Poleg tega jim boste morali izplačati tudi dodatke.

Se sprašujete, če vam delodajalec pravilno obračunava dodatek za delovno dobo?

Splošno velja, da mora delodajalec ob plačah izplačati vse dodatke, ki jih določa ZDR-1. Glede dodateka za delovno dobo zakon napotuje na kolektivne pogodbe, ki veljajo za ustrezno dejavnost. Poleg tega lahko delodajalci sprejmejo tudi splošne akte ali pa dodatke opredelijo v pogodbi o zaposlitvi posameznega sodelavca.

Dodatek za delovno dobo: kolektivna pogodba ali splošni akti

Delodajalec mora v svojih splošnih aktih ali s sklepom delodajalca opredeliti višino dodatka za delovno dobo, kadar ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba. Pri tem mora upoštevati primerljive kolektivne pogodbe, ki so sorodne oziroma blizu njegovi dejavnosti.

Naj Vas opozorimo, da delo delavca s krajšim delovnim časom ne vpliva na dodatek za delovno dobo. V praksi torej to pomeni, da delavcu, ki dela deset let, od tega pet s skrajšanim delovnim časom, pripada dodatek za delovno dobo za deset let. Višina dodatka, je v tem primeru obračunana sorazmerno z nižjo osnovno plačo zaradi skrajšanega delovnega časa.

Dodatek za delovno dobo: kot del plače

Dodatek je v omejenih predpisih opredeljen kot nek odstotek od osnovne plače, ki jo prejema delavec. Lahko gre za dodatek za delovno dobo pri delodajalcu ali skupno delovno dobo delavca. ZDR-1 dodatek že določa, zato se ga morata delavec in delodajalec držati. Ne moreta se dogovoriti, da delavec ne prejema dodatka, niti se ne moreta dogovoriti, da bi delavec prejemal manjši dodatek od predpisanega. Lahko pa se dogovorita, da je dodatek del plače. V pogodbi o zaposlitvi ga torej lahko določita tako, da je zajet v plači, vendar pa nato ni posebej viden na plačilni listi. V pogodbi o zaposlitvi se torej določi ustrezno višja bruto plača, ki že vsebuje dodatek za delovno dobo. Delavcu pa morajo seveda biti zagotovljene minimalne pravice, ki mu pripadajo.