O-STA

Gotovinsko poslovanje podjetij in vezana knjiga računov

Gotovinsko poslovanje podjetijin podjetnikov je dovoljeno, a hkrati omejeno. Kaj se šteje za gotovinsko poslovanje podjetij? Ali poznate omejitve pri gotovinskem poslovanju med fizičnimi in pravnimi osebami ? Ali veste kaj je vezana knjiga računov in kdaj jo uporabiti? Kateri državni organ je pristojen za opravljanje nadzora ali gotovinsko poslovanje podjetij poteka skladno z zakonom? Preverite ali poslujete v skladu z veljavno zakonodajo ter se izognite visokim globam!

Inšpektorji pogosto preverjajo ali gotovinsko poslovanje podjetij poteka skladno z zakonom!

Kaj se šteje za gotovinsko poslovanje podjetij?

Za gotovinsko poslovanje se šteje plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo.

Kaj je vezana knjiga računov?

Vezana knjiga računov - blok z obrazci, ki se ga da kupiti v knjigarni - je smiselna za tiste podjetnike, ki na mesečni ravni izdajo zelo malo računov in zato račune lahko pišejo ročno. Kljub temu pa morajo v nadaljevanju račune potrditi pri Finančni upravi Republike Slovenije.

Gotovinsko poslovanje podjetij in vezana knjiga računov

Zakon o davčnem postopku določa, da mora vsak zavezanec za davek(ne glede na to ali je zavezanec za DDV ali ne), ki vodi poslovne knjige in evidence ter pri gotovinskem poslovanju ne uporablja ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave, izdati račun iz vezane knjige računov.

Če torej izstavljate računiz programov kot so Word, Excel in podobnih programov, ki ne beležijo popravkov že izdanih računov ali iz blokov v fizični obliki in so ti računi delno ali v celoti plačani z gotovino, je za vas obvezna uporaba vezane knjige računov.

Vezano knjigo računov mora pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak davčni zavezanec, ki sicer pri izdaji računov uporablja računalniški program oziroma elektronsko napravo, vendar mu ta zaradi okvare ali izpada električne energije ne omogoča izdajanja računov.

Prekršek za neuporabo vezane knjige je lahko globo v višini od 3.000 do 10.000 EUR za samostojnega podjetnika posameznika oziroma od 20.000 do 70.000 EUR za pravno osebo.