O-STA

Delovni čas med prazniki - posebna ureditev

Delovni čas med prazniki je predmet posebne ureditve. Tako si podaljšan delovni čas med prazniki lahko privoščijo gostinci brez posebnega dovoljenja. Takšna ureditev velja tudi ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat). Kako pa je z dodatki zaposlenim za delo ob nedeljah in praznikih ter nadurno delo? Ali pa v primeru, ko gre za delo na praznik in hkrati nadurno delo?

Podaljšan delovni čas med prazniki

Podaljšan delovni čas med prazniki pomeni, da lahko takrat gostinci obratujejo dlje, kot traja njihov ustaljen delovni čas. Slednji je namreč določen v Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Pravilnik določa tudi okvirne smernice pri določanju delovnega časa.

Med 10:00 in 24:00 smejo obratovati:

· gostinski obrati, ki nudijo nastanitev,

· lokali v sklopu igralnic ter

· obrati za pripravo in dostavi jedi.

Med 6:00 in 2:00 smejo obratovati:

· restavracije,

· gostilne,

· kavarne in

· izletniške kmetije.

Med 6:00 in 22:00 smejo obratovati:

· slaščičarne,

· okrepčevalnice,

· bari,

· vinotoči in

· osmice.

Gostinski lokali - v stavbah s stanovanji ali na območju stavbah pa načeloma le od 6.00 do 22.00 ure. Za podaljšan delovni čas pa morajo pridobiti dovoljenje iz strani občinskih organov.

Delovni čas med prazniki in dela prostimi dnevi

A še preden se morebiti gostinci odločijo za podaljšan delovni čas med prazniki, jih želimo opozoriti, da je potrebno (raz)ločevati med prazniki in dela prostimi dnevi, ki so določeni z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Denimo Božič, Velika noč, Marijino vnebovzetje, Dan reformacije so dela prosti dnevi, a niso državni prazniki kot recimo Prešernov dan. Na dela proste dni bodo torej gostinci za podaljšan delovni čas potrebovali soglasje pristojnega organa občine. V tem primeru bodo prvotno morali podaljšan delovni čas med prazniki - v skladu z Zakonom o gostinstvu - prijaviti občinskemu organu vsaj 15 dni pred pričetkom obratovanja. In sicer preko posebnega obrazca, ki ga po izpolnitvi, taisti organ tudi potrdi. Potrjen obrazec mora gostinec hraniti, saj ga bo moral pokazati inšpektorju ob morebitnem prihodu.

Pravniki DATA opozarjajo na spoštovanje zakonodaje

S podaljšanjem obratovalnega časa med prazniki lahko gostinci oplemenitijo svoje poslovne bilance in tako povečajo svoje dobičke. Pri čemer jih gotovo spodbujamo. Istočasno pa tudi želimo opozoriti tudi na regulative iz tega področja. Posebej zato, da podaljšan obratovalni čas med prazniki ne jemljejo brez predhodne prijave, saj bi sicer lahko prišlo v navzkriž z zakonom. To pa seveda pomeni finančno obremenitev iz strani pristojnih inšpektorjev.