O-STA

Probankin vzajemni pokojninski sklad z odobrenimi davčnimi olajšavami

Potem ko je Probanka že maja pridobila odlocbo o odobrenem pokojninskem načrtu odprtega vzajemnega sklada prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Delta, je z julijem pridobila še vpis v register pokojninskih nacrtov pri Davcni upravi, Posebnem davcnem uradu. S tem si bodo vsi zavarovanci in delodajalci, ob pristopu k njenemu nacrtu, zagotovili davcne olajsave, do katerih so upraviceni po ZPIZ-1.

"Gre praktično za najpomembnejši dokument v proceduri uvajanja novega sistema prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Delodajalci in zavarovanci se brez zagotovila, da bodo imeli priznane davcne olajsave, ne bodo odlocali za pristop k pokojninskemu nacrtu in se tako odpovedali sedanjemu delu osebnih perejemkov za bodoco pokojnino. Nas nacrt s pridobljeno odlocbo zagotavlja, da se zavarovancu za znesek premije zniza osnova za dohodnino v letu, v katerem je bila premija placana. V kolikor placuje premijo za zavarovanca delodajalec, se zavarovancu znesek premije ne vsteva v osnovo za dohodnino v letu, v katerem je bila premija placana, vendar najvec do visine najvisje mesecne oz. letne premije po ZPIZ-1- .

Delodajalcu, ki je v posameznem letu v celoti placal premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja v korist svojih delavcev, se premije priznajo kot davcna olajsava pri placilu davka od dobicka za leto, v katerem so bile placane. Ce pa je v posameznem letu delno placal premije v korist svojih delvcev, se mu premije priznajo kot davcna olajsava pri placilu davka od dobicka za leto, v katerem so bile placane, do visine razlike. Vse omenjene olajsave seveda veljajo najvec do visine davcne osnove v tem letu.

Prednost vključitve v nas sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja je tudi v tem, da ima nižje vstopne stroške kot pokojninske družbe, da zagotavljamo 50% visji donos kot je zakonsko zahtevan, obenem pa zavarovancem omogočamo, da se šele po končanem obdobju zavarovanja odločijo,kdo jim bo izplaceval pokojnino, saj bo takrat na trziscu vec ponudnikov kot jih je sedaj," poudarja Janja Postružnik, direktorica direkcije za prebivalstvo, poslovno mrežo in trženje Probanke,d.d.