O-STA

Vpis podružnice s.p. na VEM točki

Vpis podružnice s.p. je pomemben sestavni del transparentnega poslovanja. Četudi lahko samostojni podjetniki opravljajo ekonomsko aktivnost na različnih dislociranih lokacijah - tem rečemo tudi podružnice, poslovne enote ali obrati, morajo svojo dejavnost vselej registrirati v sistemu AJPES.

Vpis podružnice s.p. na VEM točki opravi podjetnik osebno (z osebnim dokumentom). V kolikor podjetnik ni lastnik prostora na naslovu, katerem bo potekala gospodarska dejavnost, mora prinesti s seboj še overjeno izjavo lastnika objekta. Opozarjamo, da mora lastnik overiti tudi svoj podpis, kar lahko stori pri notarju oziroma na Upravni enoti. Za overitev podpisa lahko poskrbi tudi referent - brezplačno, medtem ko opravlja vpis podružnice s.p. na VEM točki.

Najemna pogodba za prostor ali objekt pri vpisu podružnice ni ustrezen dokument.

Vpis podružnice s.p. na praktičnem primeru

Samostojni podjetnik želi opravljati dejavnost trgovine z otroškimi igračami. Pri čemer želi prejemati pošto za svoje podjetje na domači naslov - torej na stalno bivališče. Trgovino z otroškimi igračami pa ima v Ljubljani, kjer je - v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje trgovine - najel ustrezen prostor.

Zatem, ko so izpolnjeni predpogoji za vpis podružnice s.p. na VEM točki, referent opravi spremembe podatkov samostojnega podjetnika. Referent na to natisne obrazec, ki ga podjetnik podpiše, skeniran dokument pa pošlje elektronsko na AJPES. AJPES v nekaj dni kasneje izda sklep o spremembi podatkov, hkrati pa vpiše podatke podružnice v register podjetij.

Kdaj vpis podružnice s.p. ni potreben?

Obstajajo pa tudi slučaji, ko ni potreben vpis podružnice s.p. na VEM točki. Slednje velja predvsem v primerih kadar podjetnik opravlja dejavnosti v najetih prostorih.

To bi veljalo v primeru, ko ima registrirano dejavnost izobraževanja in izvaja storitve iz tega naslov. Enkrat ima delavnico v občinskih prostorih, drugič v knjižnici, tretjič znotraj krajevne skupnosti. Takrat se ne šteje, da opravlja dejavnost v dislociranih enotah. Zato tudi vpis podružnice s.p. na VEM točki ni potreben. V kolikor pa bi taisti podjetnik najel prostor, kjer bi redno izobraževal udeležence - te pa bi stalno prihajali na isto lokacijo, potem je takšna registracija nujna.

Poleg vpisa podružnice s.p. na VEM točki lahko na slednje navedenem mestu podjetnik tudi brezplačno spreminja podatke podružnice. Lahko jo tudi izbriše v primeru, da je prenehal opravljati dejavnost(i) na naslovu.