O-STA

Normiranci davčni obračun oddajajo do konca marca!

Normiranci davčni obračun FURS-u oddajo namesto zaključne bilance. Tega morate vsi normiranci oddati najkasneje do konca marca za preteklo leto. Priprava davčnega obračuna zahteva nekoliko manj dela, saj so pri normirancih stroški priznani kot fiksen odstotek prihodkov. Kljub enostavni pripravi pa naši računovodski strokovnjaki velikokrat naletijo na najbolj osnovna vprašanja pri izkušenih strankah v zvezi s tem obveznim poročilom za davčne organe.

Normiranci davčni obračun oddajte pravočasno! Ne tvegajte kazni z zamudo roka za oddajo davčnega obračuna

Za izognitev kazni se je najbolje koristiti storitve profesionalnega računovodskega servisa.

Kako ustanovitelji določijo ali so normiranci ali ne?

Ob ustanovitvi podjetja, ustanovitelj napove način ugotavljanja in vodenja stroškov - bodisi upošteva normirane stroške ali dejanske. Oboji imajo določene zakonske obveznosti in vodenje določenih evidenc. Kot normirancu se vam priznajo stroški v višini 80% od prihodkov, vendar tudi to samo do določenie višine prihodkov. Pri podjetju z vsaj eno zaposleno osebo za polni delovni čas v najmanj zadnjih 5-ih mesecih (velja tudi samozaposlitev), je meja 80% upoštevana do največ 100.000 evrov letnih prihodkov, med tem ko je pri podjetju brez zaposlenih (popoldanski s.p.) omejena z absolutnim zneskom pri 80% od 50.000 evrov letnih prihodkov. Višji prihodki od teh so v polni meri obdavčeni z (normiranim) davkom na dobiček - torej 20%. Normiranci davčni obračun oddajate FURS-u!

Normiranec, ki preseže 300.000 evrov prihodkov v dveh zaporednih letih, si mora voditi knjige po dejanskih stroških. Tako mora pričeti z oddajanjem zaključne bilance, med tem ko oddajajo normiranci davčni obračun.

Če kot normiranec davčnega obračuna ne oddate, vam lahko grozi globa!

V Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) je možno razbrati tudi globe v primeru, ko normiranci davčnega obračuna ne oddajo na predpisan način oziroma v predpisanem roku. Tako ta zakon predpisuje kazen od 800 do 10.000 eurov za posameznika (s.p.) oziroma od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravno osebo.