O-STA

Kršenje pogodbe o zaposlitvi - kako ukrepati v praksi?

Kršenje pogodbe o zaposlitvi lahko predstavlja velik izziv za delodajalca. Pogodba o zaposlitvi ni prosti spis, ki bi si ga zamislila delavec in delodajalec. Še manj neka brezpredmetna formalnost, ki nima nobenih oziroma nikakršnih učinkov.

Gre za temeljni pravni dokument, ki sistematično ureja pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, zato ima tudi kršenje pogodbe o zaposlitvi lahko resne posledice. Ker opredeljuje delovno razmerje, mora biti pogodba o zaposlitvi vselej tudi skladna z določbami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Kaj storiti, ko delavec krši pogodbo o zaposlitvi?

V praksi velja stereotipno prepričanje, da so zaposleni pogosto izpostavljeni kršitvamin zlorabam iz strani delodajalcev. Nekateri delavci so zaradi tega tudi posebej varovana kategorija. Pa vendarle je logika tudi obratna, saj kršenje pogodbe o zaposlitvi s strani delavca lahko prinaša resne posledice za delodajalca.

Izkušnje namreč kažejo, da je tudi na strani delavcev v praksi pogosto zaznati kršenje pogodbe o zaposlitvi in delovnih obveznosti.

Kršenje pogodbe o zaposlitvi lahko privede do izredne odpovedi

Da bi se zaščitili pred škodljivim ravnanjem vašega delavca še zdaleč ni dovolj, da njegova pogodba o zaposlitvi vsebuje le delovne naloge in višino plačila. Vzporedno se je potrebno osredotočiti na opredelitev krivdnih razlogov za prekinitev pogodbe o zaposlitvi.

Edino tako boste lahko legalno (ne zgolj legitimno) prekinili pogodbo delavcu ali mu podali izredno odpoved, če se zgodi kršenje pogodbe o zaposlitvi.

Nenazadnje, ustrezna pogodba o zaposlitvi vsebuje tudi člen glede dolžnosti varovanjaposlovne skrivnostiin konkurenčne prepovedi. Določbama se pridruži tudi zavezanost k strokovnemu delu in odreditvi nadurnega dela - v kolikor to zahteva narava dela.

Ustrezna pogodba poskrbi za varovanje poslovnih skrivnosti

Zaposleni lahko doprinese podjetju večjo stopnjo produktivnosti in tako omogoči razširitev tržne dejavnosti. Predpogoj za (o)krepitev dodane vrednosti preko delovne sile predstavlja odlična pravna služba, ki pa lahko gospodarstvenikeveliko stane.

Z investicijo v pravnega strokovnjaka se bodo podjetniki seznanili s tem, kako zaščititi blagovno znamko, poslovne skrivnosti, baze strank in kako ravnati. Predvsem pa bodo gospodarstvenike opremili z znanjem, da bo pogodba o zaposlitvi sestavljena na način, ki bo varovala delodajalca, če se zgodi kršenje pogodbe o zaposlitvi s strani zaposlenih.

Pravočasno poskrbite za zaščito svojih poslovnih interesov

Ne gre za osamljene primere, ko zaposleni podajo odpovedin s seboj odpeljejo tudi stranke, poslovne partnerje ali/in poslovno znanje delodajalca. Zato je vredno še pravočasno razmisliti o zaščiti svojih poslovnih prvin in sredstev, preden pride do situacije, ko se zgodi kršenje pogodbe o zaposlitvi v praksi.

Posebej pa je potrebno med delodajalci vzbuditi zavedanje, da pogodba o zaposlitvi ni nekaj, kar bi lahko pripravili brez tehtnih premislekov in da je potrebno kršenje pogodbe o zaposlitvi vzeti resno. Zato je pomoč pravnega strokovnjakavredno razumeti kot investicijo v varno poslovanje.