O-STA

Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino - novosti v 2020!

Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino je z novo uredbo, ki je stopila v veljavo s 1. januarjem 2020, dobilo nekaj dodatnih razsežnosti. Spremembe se nanašajo predvsem na tri različne višine dnevnic. Njihova višina se je tako izenačila z davčno uredbo glede na trajanje potovanja.

Istočasno so se povečale tudi dnevnice po posameznih mestih oziroma državah. Novosti za povračilo stroškov za službena potovanja v tujino veljajo tako za gospodarstvo kot tudi za javni sektor.

Katere stroški so upravičeni do povračila?

Pravniki podjetja Data d.o.o., smo zgolj povzeli nekaj določb iz Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Predvsem smo vam želeli nakazati nekaj novosti iz njene vsebine, ki se pretežno dotikajo višine dnevnic. Bolj podrobne informacije prejmete v Uradnem listu, kjer si lahko natančno preberete celotno vsebino uredbe z njenimi določbami.

Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino je tako namenjeno vsem zaposlenim, ki imajo odobren potni nalog.

Med stroške Uredba za službena potovanja v tujino navaja:

· dnevnico kot povračilo stroškov prehrane,
· povračilo stroškov za prenočišče,
· povračilo stroškov prevoza,
· povračilo parkirnine, cestnine, predornine in stroškov za vinjeto,
· povračilo drugih stroškov, povezanih z opravljanjem službenih nalog na službenem potovanju, na podlagi dokazil o stroških.

Podjetniki, ali ste vedeli, da vas zaradi nepravilno izpolnjenih potnih nalogov lahko doleti dodatno plačilo davka ob obisku inšpektorja?

Pomembne spremembe pri višini dnevnic

Dnevnice, ki veljajo za posamezno državo, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja. Izračunajo se v urah od datuma in ure začetka potovanja, ko se potovanje zaključi. Za službeno potovanje v tujino glede na čas trajanja se obračuna:

· cela dnevnica nad 14 do 24 ur,
· 75 odstotkov dnevnice nad 8 do 14 ur,
· 25 odstotkov dnevnice nad 6 do 8 ur.

Povračilo stroškov krije tudi prehrano in prenočišče

Število obrokov na poslovni poti je odvisno od časa trajanja službenega potovanja. Medtem ko se stroški za prenočišče povrnejo v višini plačanega hotelskega računa - v kolikor seveda nastanitvene pogoje določi gostitelj oziroma organizator. Stroški prevoza pa se obračunajo v višini stroškov za prevoz s prevoznim sredstvom, ki je določen v potnem nalogu.

Celotno povračilo stroškov za službena potovanja v tujino se obračuna v (domači) valuti, ki je preračunana po referenčnih tečajih Evropske centralne banke. V isti valuti se izplača tudi akontacija. Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino je torej določeno z uredbo. Slednja je pravno zavezujoč akt, ki ga morajo uporabljati v vseh državah-EU, iz česar ni izvzeta tudi Republika Slovenija.