O-STA

Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. - novosti za zavezance!

Pavšalni prispevki za

popoldanski s.p. so mišljeni za zavezance, ki opravljajo postransko dejavnost. Pri opravljanju tovrstne dejavnosti morajo biti namreč zavarovani za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti. Te so lahko posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Kakšna je višina pavšalnih prispevkov?

Posledično se temu namensko plačujejo tudi pavšalni prispevki za popoldanski s.p. Njihova višina je določena s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja in velja za tekoče obdobje koledarskega leta - od aprila do marca naslednjega koledarskega leta.

Pri čemer tisti zavezanci, ki opravljajo manj kot 15 dni v posameznem mesecu, plačajo polovičen znesek prispevka.

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se od 1. februarja 2014 plačujejo pavšalni prispevki po stopnji 0,53 odstotka od osnove. Osnovo predstavlja povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Tako je prispevek od vključno januarja 2020 za celotno koledarsko leto izračunan na 9,23 evra.

Podjetniki, ste že oddali zaključni obračun za normirance? Rok se izteče konec marca!

Pavšalni prispevki zagotavljajo socialno varnost

Četudi so samo "pavšalisti", so vendarle tudi iz njihove strani pavšalni prispevki za popoldanski s.p. nujno potrebni. Zlasti iz naslova zagotavljanja socialne varnosti v primeru kakršnihkoli nezgod v okviru opravljanja dela. V letu 2020 bodo morali zavezanci tako prispevati 3,9 odstotka več za zdravstveno zavarovanje.

Osnova za plačilo tega prispevka je 25 odstotkov povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober prehodnega koledarskega leta. Pri čemer je določena stopnja 6,36 odstotna.

Glede na povprečno mesečno bruto plačo pavšalni prispevki od januarja 2020 znašajo 27,69 evra. Zavezanci plačajo prispevek za zdravstveno zavarovanje ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

Podjetniki, že poznate informativni izračun za normirance? Ta vam omogoča poenostavljeno ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Po novem je možno prispevke plačati z enim e-računom

Ravno tako je FURS s 15. junijem 2019 vpeljal novost pri plačevanju prispevkov. Od tedaj je možno plačevati prispevke za socialno varnost preko enega e-računa oziroma preko enega nakazila. Tako imajo zavezanci možnost zmanjšanja stroškov bančne provizije.

Edino kar morajo opraviti, je prijava pri spletni banki za prejem e-računa. Na podlagi obračuna dajatev FURS pripravi zbirni plačilni nalog in ga pošlje v e-banko. Kar poleg ekonomizacije prinaša tudi racionalizacijo pri poslovanju, saj so lahko tako vsi pavšalni prispevki za popoldanski s.p. - torej za socialno varnost, plačani z enim e-računom.

Kaj storiti v primeru napake pri obračunu?

V primeru, da FURS do 10. v mesecu znotraj sistema eDavkov ne odloži predizpolnjenega obračuna oziroma gre za napako pri obračunu, potem je za tiste, ki opravljajo postransko dejavnost, potrebna oddaja prispevkov za socialno varnost do najkasneje 15. v mesecu za pretekli mesec. Torej za zavezance, na katere so vezani pavšalni prispevki za popoldanski s.p. oziroma tiste, ki opravljajo postransko dejavnost.