O-STA

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje - spremembe v letu 2020

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo v letu 2020 deležno nekaj sprememb. Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja s 1. januarjem 2020 niso radikalne, saj ne posegajo v pogoje upokojevanja, temveč se nanašajo zgolj na zvišanje odstotkov pri odmeri pokojnine in njihovo postopno izenačitev po spolu. Poleg tega pa se tudi dotikajo tako imenovanega dvojnega statusa upokojencev - nadaljnja ali ponovna vključenost v obvezno zavarovanje ob istočasnem uživanju dela pokojnine in izvajanje poklicnega zavarovanja.

Državni zbor je 29. novembra 2019 sprejel novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ste upokojeni, pa bi kljub temu želeli ostati aktivni na trgu dela? Preverite ali in pod kakšnimi pogoji lahko občasno opravljate najrazličnejša dela!

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje - spremembe odmerne lestvice

Novela zagotavlja zavarovankam za 40 let dopolnjene pokojninske dobeodmero starostne pokojnine v višini 63,5 odstotka od pokojninske osnove. Pri čemer se veljavna odmerna lestvica tudi nekoliko razlikuje odsedanje. SPokojninsko in invalidsko zavarovanje po novem prinaša tudi za 15 let zavarovalne dobe odmero pokojnine v višini 29,5 odstotka namesto dosedanjih 29 odstotkov. Vzporedno se tudi lestvica odmernih odstotkov za zavarovance postopno - skozi šestletno prehodno obdobje - izenačuje po spolu.

To pomeni, da se bo odmerni odstotek za zavarovance povzpel iz sedanjih 58,5 odstotka na 63,5 odstotka do leta 2025. Zvišanje odmernega odstotka ravno tako velja za 15 let zavarovalne dobe zavarovancev, ki bo v letu 2020 znašal še 27 odstotkov, leta 2025 pa že 29,5 odstotka. Pri čemer se bo ta vsako vmesno leto - od 2020 do 2025- postopno zviševal za 0,5 odstotka.

Informativni izračun plače

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje z novim načinom vrednotenja pokojninske dobe

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje po novem vzpostavlja bolj ugoden način vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa nad 40 let pri zavarovancih. To je mišljeno za tiste zavarovance, ki so že izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojninepri nižji starosti. Odmerni odstotek bo tako za šest mesecev znašal 1,5 odstotka. Kar pomeni 3 odstotke na leto oziroma 9 odstotkov za tri leta. Po novem so do ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe upravičeni ne le zavarovanci, ki bodo ostali v obveznem zavarovanju, pač pa tudi tisti, ki se bodo vanj ponovno vključili.

Dodatni odmerni odstotek za vsakega rojenega državljana EU

Naslednja reforma se dotika skrbi za otroke, iz naslova katere je po novem možno uveljavljati dodatni odmerni odstotek. Kar je še ena posledica novosti, ki so jih prinesle spremembe, ki zadevajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za vse tiste, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, se za skrb v prvem letu njegove starosti za vsakega rojenega - državljana EU, poveča odmerni odstotek za 1,36 odstotka. A vendar največ do višine 4,08 odstotka. Zavarovanec bo lahko poleg odmernega odstotka, ne glede na število otrok, uveljavljal tudi znižanje starostne meje za pridobitev pravice do pokojnine.

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje po novem prinaša tudi spremembe nadomestil iz invalidskih zavarovanj

Naslednja posledica spremembe na področju invalidskega in pokojninskega zavarovanja, so tudi nekateri najnižji odmerni odstotki pri invalidski pokojnini za invalidnost - katera je nastala zaradi poškodbe izven dela ali bolezni. Prav tako se zvišuje odstotek odmere od invalidske pokojne pri nekaterih nadomestilih iz invalidskih zavarovanjih.

Kot lahko opazimo vnašajo spremembe na področju invalidskega in pokojninskega zavarovanja kar nekaj novosti že v letu 2020. Pravniki podjetja DATAsmo jih navedli le nekaj ali jih na določenih mestih samo nakazali. Želeli smo predvsem izkristalizirati glavnino sprememb. Potankosti pa si lahko preberete na uradni spletni strani ZPIZ (Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).