O-STA

Dvojezična pogodba o zaposlitvi

Dvojezična pogodba o zaposlitvi - nova obveznost delodajalca ali pravica delavca? Ali zaposlujete tuje delavce, ki ne razumejo slovenskega jezika? Ali ste dolžni za tuje delavce pripraviti pogodbo o zaposlitvi v tujem jeziku? Ali je dovolj, če pogodbo o zaposlitvi pripravite v slovenskem jeziku?

Ali razmišljate o zaposlovanju tujih delavcev? Pod kakšnimi pogoji je mogoče zaposlovanje tujih delavcev?

Vsebino pogodbe o zaposlitvi določa ZDR-1

Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora delodajalec pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen ali za določenčas seznaniti kandidata z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi, ki so povezane z opravljanjem dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi. Delodajalec mora seznaniti delavca še predenj ta podpiše pogodbo o zaposlitvi s pravicami in obveznosti.

V Sloveniji je uradni jezik slovenščina. Delodajalci morajo pogodbe o zaposlitvipripraviti v slovenskem jeziku. Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi. Tudi s predhodno izročitvijo pogodbe o zaposlitvi je delavcu omogočeno, da se seznani s samo vsebino pogodbe, jo prebere ter morebiti delodajalcu še pred podpisom postavi dodatna vprašanja, če pogodbe ali posameznih členov pogodbe ne razume.

Dvojezična pogodba o zaposlitvi

V nekaterih primerih je obvezna dvojezična pogodba o zaposlitvi.

Tako npr. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi določa, da mora delodajalec pripraviti pogodbo o zaposlitvi, ki je dvojezična.

Delodajalec, ki želi zaposlitvi delavca iz Republike Srbije, je dolžan v skladu s 5. členom protokola pripraviti pogodbo o zaposlitvi v slovenskem in srbskem jeziku. Pri zaposlovanju delavec iz Srbije je tako obvezna dvojezična pogodba o zaposlitvi.

Svetujemo vam, da še pred podpisom pogodbe o zaposlitvi preverite ali ste dolžni pripraviti pogodbo o zaposlitvi še v kakšnem drugem jeziku, ne samo v slovenskem jeziku.