O-STA

Delovni čas mobilnih delavcev

Kdo so mobilni delavci? Kako določiti delovni čas mobilnih delavcev? Ali poznate zakonodajo, ki ureja delovni čas mobilnih delavcev? Dogovorite se za svetovanje pripravnem svetovalcuin preverite ali imajo mobilni delavci pri vas pravilno odmerjen delovni čas.

Delovni čas mobilnih delavcev je urejen v Zakonu o delovnih razmerjih ter v Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, relevantni zakonodaji EU ter Evropskem sporazum o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze .

Kdo so mobilni delavci?

Za mobilne delavce se štejejo zaposleni pri podjetjih, ustanovljenih v državah članicah EU, ko opravljajo dejavnosti cestnega prevoza. Za dejavnost cestnega prevoza se štejejo prevozi opravljeni v komericalne namene ali prevozi za lastne potrebe potnikov ali blaga v cestnem prometu. Za mobilne delavce se ne štejejo linijskih prevozi potnikov, ki so krajši od 50 km.

Kaj se šteje v delovni čas mobilnih delavcev?

Delovni čas mobilnega delavca je potrebno določiti v pogodbi o zaposlitvi.

Zakon določa, da se v delovni čas mobilnega delavca šteje čas, od začetka do zaključka dela, ko je mobilni delavec na svojem delovnem mestu na razpolago delodajalcu in opravlja svoje naloge in dejavnosti v cestnem prevozu kot so zlasti:

· vožnja vozila;

· natovarjanje in raztovarjanje;

· pomoč potnikom pri vstopu na vozilo in izstopu iz njega;

· čiščenje in tehnično vzdrževanje;

· vsa druga dela, katerih namen je zagotoviti varnost vozila, njegovega tovora in potnikov ali izpolnitev pravnih ali zakonskih obveznosti, ki so neposredno povezane s točno določenim prevozom, ki se odvija, vključno s spremljanjem natovarjanja in raztovarjanja, administrativnimi formalnostmi s policijo, carino itd.,

· čas, ko voznik ne more prosto razpolagati s svojim časom in mora biti na svojem delovnem mestu, pripravljen prevzeti običajno delo, obenem pa ima nekatere naloge, ki so povezane z njegovim delom, zlasti ko čaka na natovarjanje ali raztovarjanje,

Kaj se ne šteje v delovni čas mobilnih delavcev?

Zakon določa, da se v delovni čas mobilnih delavce ne šteje:

· odmori,

· čas počitka,

· čas razpoložljivosti.