O-STA

Oddaja premoženja v najem - davčne obveznosti

Oddaja premoženja v najem predstavlja odlično priložnost za dodatni zaslužek, še posebej posameznikom, ki imajo v lasti razpoložljivo nepremičnino. Dosežene dohodke iz oddajanja premoženja v najem so fizične osebe za leto 2019 dolžne napovedati do 28. februarja letos. Pri tem pa ne gre pozabiti na davčne obveznosti najemodajalcev - fizičnih oseb.

Oddaja premoženja (nepremičnine) v najem preko spletnih platform kot sta Airbnb ali Booking je povezano z mnogimi vprašanji. Vam obdavčitev opravljanja dejavnosti pri tem ni prav jasna?

Kaj se šteje kot oddaja premoženja v najem?

V skladu z določbami Zakona o dohodnini se kot oddaja premoženja v najem šteje:

· vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu je zato dolžan plačati ustrezno najemnino ali drugo nadomestilo,

· drugi primeri uporabe premoženja, kadar tisti, katerega premoženje uporablja nekdo drug ali ima pravico do uporabe premoženja nekdo drug ali ima nekdo drug pravico, da od njega zahteva opustitev določenih dejanj, ki bi jih imel sicer pravico izvrševati na svojem premoženju, prejme ustrezno nadomestilo.

Davčne obveznosti najemodajalcev - fizičnih oseb

Fizične osebe, ki oddajajo premoženje v najem, so od tako ustvarjenega dohodka dolžne plačati dohodnino. Davčno osnovo predstavlja dohodek iz oddajanja premoženja, zmanjšan za normirane stroške ali dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja. Pri oddajanju kmetijskega ali gozdnega zemljišča je davčna osnova dosežen dohodek iz oddaje in uveljavljanje stroškov vzdrževanja ni mogoče.

Višina davčne obveznosti

Z začetkom leta 2020 so pričele veljati spremembe glede višine obdavčitve fizičnih oseb, katerih dejavnost je oddaja premoženja v najem.

Namesto dosedanjih 25%, davčna stopnja po novem znaša 27,5% od davčne osnove. Po drugi strani pa so zakonske spremembe prinesle tudi povečanje normiranih stroškov, ki jih zavezanci lahko odštejejo od dohodka pri oblikovanju davčne osnove. Normirani stroški tako namesto dosedanjih 10% po novem znašajo 15%.

Izjeme od obveznosti plačevanja dohodnine

Dohodnine se ne plačuje od:

1. dohodka iz oddajanja premičnin v najem, razen od dohodka iz oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega sredstva v najem,

2. materialnih vlaganj najemnika, ki ohranjajo uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča,

3. dohodka preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju,

4. dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z zakonom, če dohodek ne presega 84 EUR.

Oddaja premoženja v najem in napoved doseženih dohodkov

Fizične osebe so dosežene dohodke iz oddajanja premoženja v najem drugi fizični osebi (oziroma drugemu subjektu, ki ni plačnik davka) za leto 2019 dolžne napovedati do 28. februarja letos. Napoved se lahko vloži pri pristojnem davčnem uradu ali preko sistema eDavki.

Kadar posameznik oddaja premoženje pravni osebi (oz. drugemu plačniku davka), mu ni potrebno vložiti napovedi. V tem primeru namreč plačnik davka (npr. pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost) od tega dohodka izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj kot dohodnino.