O-STA

Epidemija koronavirus - posledice za poslovanje podjetij!

Epidemija koronavirus je izbruhnila konec lanskega leta v kitajskem mestu Wuhan. Od tedaj se je razširila in prežela že skoraj vse celine sveta. Posledice njenih razdejanj se ne kažejo zgolj v enormnem številu smrtnih žrtev in okužb, temveč tudi škodi, ki jo je utrpelo svetovno gospodarstvo.

Slovenska ekonomija seveda ni izjema. Epidemija koronavirus namreč že pušča sledi, predvsem na turizmu. Zmanjšalo se je število rezervacij, bilo pa je odpovedanih tudi kar veliko potovanj. Hujših posledic na ravni slovenskega gospodarstva zaenkrat še ni zabeleženih. Gotovo pa bo epidemija koronavirus še naprej vplivala na ohranjanje odprtosti in stabilnosti trgovinskih tokov na ozemlju Evrope.

Epidemija koronavirus v Sloveniji

Nevarnost, da bi se epidemija koronavirus razlezla tudi v tako geografsko majhne države kot je Slovenije je čedalje večja. Naslovnice slovenskih medijev - zlasti v zadnjih dneh - vse bolj "zapolnjuje" epidemija koronavirus. Ta ne seje le strahu in ustvarja splošne panike med slehernimi državljani, pač pa tudi gospodarstveniki. Zlasti v kontekstu njenih morebitnih posledic za poslovanje podjetij v prihodnosti.

Sočasno pa tudi ugotovitve Ministrstva za gospodarstvo in razvoj niso spodbudne. Po predvidevanjih državnih uradnikov se vplivi koronavirusa namreč kažejo v zmanjšanju povpraševanja pri končnih kupcih. Ravno tako so zaznali povpraševanje v dobaviteljskih verigah in zreducirani investicijski aktivnosti. Vse to so razlogi, ki lahko sčasoma botrujejo k potrebi po zmanjšanju delavcev.

Kaj bo epidemija koronavirus prizadejala slovenskemu gospodarstvu?

Ne morem povsem natančno dognati, kaj bo epidemija koronavirus prizadejala slovenskem gospodarstvu. Lahko zgolj sklepamo iz svetovnih trendov, da so že trenutne posledice za poslovanje podjetij katastrofalne.

Da bi jih lahko vsaj deloma zajezili, so pristojni odločevalci razmišljali o interventnem Zakonu o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa. Slednjega smo uvedli že v času recesije, ko je imel recesijski cikel škandalozne posledice za poslovanje slovenskih podjetij. Zato se premisleki odločevalcev nagibajo tudi v smeri zagotavljanja likvidnostnih sredstev in promocije. Posebej v situacijah, ko bi prišlo do zmanjšanja naročil v panogah.

Vlada rešitev vidi v interventnem Zakonu o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa.

Ne glede na to, kakšen epilog bo dobila epidemija koronavirus znotraj slovenskega gospodarstva, naloga države ostaja, da sprejme takšne ukrepe, ki bodo nekako ohranjali pretočnost blaga. Izvozno gospodarsko je namreč za našo ekonomsko kondicijo ključno - posebej pa za nemoteno poslovanje podjetij.

Četudi smo do sedaj namenili kar nekaj premislekov temi epidemija koronavirus, še vedno nismo sprejeli nikakršnih ukrepov v tej smeri. Podrobna poročila za slovensko gospodarstvo se nam obetajo na tej četrtkovi seji, ko bodo predložena v obravnavo Vladi Republike Slovenije.