O-STA

Urna postavka za občasno delo - spremembe s 1.3.!

Urna postavka za opravljanje začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5.05 evra. Sočasno pa se je z novo Odredbo o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo premaknila tudi meja dovoljene skupne višine dohodka na 7.562,47 evrov. Novosti pričneta veljati s 1. marcem 2020.

Informativni izračun: začasno ali občasno delo

Urna postavka za začasno in občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače

Urna postavka za opravljanje začasnega ali občasnega dela in višina dohodka se usklajuje z rastjo minimalne plačev Republiki Sloveniji. Tako je urna postavka za opravljanje začasnega ali občasnega dela kot tudi višina dovoljenega kumulativnega dohodka določena iz strani pristojnega ministra. Tadva podatka pa morata biti objavljena v Uradnem listu RS do najpozneje konca februarja v koledarskem letu.

Za opravljenja začasnega ali občasnega dela morate z delodajalcem skleniti pogodbo

Občasno in začasno delo ima podlago v pogodbenem razmerju med delodajalcem in upravičencem. Takšno razmerje vključuje tudi nekatere elemente delovnega razmerja, ki so določeni z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Potemtakem tudi upravičenci - torej tudi osebe s statusom upokojencav Republiki Sloveniji, ki želijo opravljati začasna oziroma občasna dela v skladu z Zakonom o urejanju trga dela, morajo skleniti pogodbo o opravljanju dela z naslednjimi podatki:

· naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca,

· ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca,

· vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo,

· obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela,

· podatek o predvidenem številu ur začasnega in občasnega dela,

· datum sklenitve pogodbe,

· urna postavka za opravljanje delo,

· predviden skupen znesek dohodka.

Upravičenci lahko delajo pri več delodajalcih hkrati

Upravičenci lahko opravljajo občasna dela pri več delodajalcih hkrati. Ne smejo pa preseči 60 ur v koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji mesec. Nenazadnje pa je delodajalec tudi dolžan upravičencu zagotoviti dohodek do najkasneje 18. dne v mesecu.

Nova urna postavka za opravljanje začasnega ali občasnega dela je predvsem za upokojence gotovo spodbuden ukrep. Posebej v času gospodarske konjunkture, ko se sočasno višajo tudi življenjski stroški. Zaradi mizernih pokojnin, ki velikokrat ne dosegajo praga revščine, je nujno, da država spodbuja ukrepe - v kolikor že ne zagotavlja dovoljšne količine sredstev za dostojne pokojnine - v okviru opravljanja začasnih in občasnih del. Mimogrede, Statistični urad je leta 2018 objavil podatke, da pod pragom tveganja revščine živi 268.000 prebivalcev - od tega 89.000 upokojencev. S takšnimi ukrepi se vsaj deloma preprečuje "zdrs dohodka" pod prag revščine tistih družbenih skupin, ki so med najbolj ranljivimi - torej upokojenci.