O-STA

Takeda je zaključila prodajo določenih OTC izdelkov in stranskih sredstev podjetju Acino

OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)-- Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") je danes sporočilo, da je zaključilo že najavljeno prodajo portfelja izbranih izdelkov brez recepta (OTC) in farmacevtskih izdelkov na recept v več državah na bližnjem in Srednjem Vzhodu ter v Afriki znotraj svoje poslovne enote za rast in vzhajajoče trge (GEM BU) podjetju Acino za skupno vsoto, ki presega 200 milijonov ameriških dolarjev. Dogovor o odprodaji je bil prvič najavljen oktobra leta 2019.

Transakcija vključuje približno 30 izbranih farmacevtskih izdelkov tako na recept kot brez recepta. Takeda bo še naprej skrbelo, da bodo ti proizvodi še vedno na voljo v drugih delih sveta. Skoraj 270 zaposlenih, večinoma na področjih prodaje in trženja, ki podpirajo ta portfelj, bo prav tako premeščenih v podjetje Acino. Obe strani sta tudi sklenili večletne dogovore glede proizvodnje in dobave, ki predvidevajo, da bo Takeda še naprej proizvajalo te izdelke v imenu podjetja Acino.

Takeda je obelodanilo več transakcij, ki so del strategije zmanjševanja zadolženosti podjetja in osredotočanja na pet ključnih poslovnih področij. Poleg transakcije s podjetjem Acino je Takeda zaključilo tudi odprodajo Xiidra® podjetju Novartis za do 5,3 milijarde ameriških dolarjev julija, naznanilo prodajo TachoSil® podjetju Ethicon za 400 milijonov ameriških dolarjev v maju ter naznanilo prodajo svojih stranskih sredstev v regiji Rusija-CIS v novembru.

Takeda namerava uporabiti izkupiček od teh odprodaj za zmanjševanje dolga in nadaljnje odslovitve, ki stremijo k cilju 2x net dolga/usklajenega dobička pred amortizacijo ali EBITDA v obdobju med marcem 2022 in marcem 2024. Takeda ostaja zavezano k hitremu zmanjševanju zadolženosti, ki ga spodbuja stabilni denarni tok in izkupički odprodaj, hkrati pa se trudi poenostaviti svoj portfelj.

O Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK), globalni bio-farmacevtski voditelj, ki temelji na vrednotah in vlaga v raziskave in razvoj ter ima sedež na Japonskem, je zavezan zagotavljanju boljšega zdravja in svetlejše prihodnosti pacientom s transformacijo znanosti v izjemno inovativna zdravila. Takeda gradi svojo strategijo glede vlaganj v raziskave in razvoj na štirih terapevtskih področjih: onkologija, redke bolezni, nevroznanost in gastroenterologija (GI). Na področju vlaganj v raziskave in razvoj podjetje prav tako premišljeno vlaga v terapije na podlagi plazme in cepiva. Osredotočamo se na razvoj izjemno inovativnih zdravil, ki izboljšujejo življenja ljudi, tako da premikamo meje novih možnosti zdravljenja in s pomočjo naše okrepljene mreže investicij v raziskave in razvoj ter naših sposobnosti ustvarjamo trdne in raznolike načrte. Naši zaposleni so zavezani k izboljšanju kvalitete življenja za paciente in k sodelovanju z našimi partnerji v zdravstvu v približno 80 državah.

Za več informacij obiščite https://www.takeda.com.

Pomembno obvestilo

Za namene tega oznanila "sporočilo za javnost" pomeni katerikoli dokument, ustno predstavitev, sejo odgovarjanj na vprašanja in katerokoli pisno ali ustno gradivo, ki ga obravnava ali razdeli podjetje Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") o tem obvestilu. To sporočilo za javnost (vključno s katerikoli ustnim obveščanjem in katerokoli sejo odgovarjanj na vprašanja v povezavi z obvestilom) ne namerava in ni del ter ne predstavlja ali oblikuje nobenega dela katerikoli ponudbe, povabila ali nagovarjanja za ponudbo nabave ali drugega načina pridobitve, naročila, izmenjave, prodaje ali druge odsvojitve kakršnihkoli vrednostnih papirjev ali nagovarjanj za kakršenkoli glas ali podporo v katerikoli pristojnosti. Nobene delnice ali drugi vrednosti papirji niso dani na voljo javnosti z uporabo tega sporočila. Nobena ponudba vrednostnih papirjev ne bo izvedena v Združenih državah Amerike razen v skladu z registracijo, kot jo definira ameriški zakon o vrednostnih papirjih iz leta 1933, vključno s spremembami ali izjemami. To sporočilo za javnost je dano (skupaj z vsako nadaljnjo informacijo, ki bo morda podana prejemniku) pod pogojem, da ga prejemnik uporabi samo v namene informiranja (in ne za ovrednotenje kakršnekoli naložbe, pridobitve, odslovitve ali katerekoli druge transakcije). Kakršnokoli neupoštevanje teh omejitev lahko privede do kršenja veljavnih zakonov o vrednostnih papirjih.

Podjetja, v katerih si Takeda neposredno ali posredno lasti naložbe, so ločene entitete. V tem sporočilu za javnost je izraz "Takeda" včasih uporabljen za lažje razumevanje, ko se nanaša na podjetje Takeda in njegova hčerinska podjetja na splošno. Podobno se uporabljajo besede "mi", "nas" in "naše", ko se nanašajo na odvisne družbe na splošno ali na tiste, ki delajo za njih. Ti izrazi se tudi uporabljajo, ko je brezpredmetno poimenovati določeno podjetje ali podjetja posebej.

Izjave o prihodnosti

To sporočilo za javnost in vsa gradiva v povezavi z njim lahko vsebujejo izjave o prihodnosti, mnenja ali prepričanja v zvezi s prihodnjim poslovanjem podjetja Takeda, prihodnjim stanjem in rezultati poslovanja, vključno z ocenami, napovedmi, cilji in načrti za podjetje Takeda. Brez omejitev te izjave o prihodnosti pogosto zajemajo besede, kot so "cilji", "načrti", "verjame", "se nadeja", "nadaljuje", "pričakuje", "si prizadeva", "namerava", "zagotavlja", "bo", "lahko", "naj bi", "bi", "bi lahko", "pričakuje", "ocenjuje", "napoveduje" ali podobne izraze ali njihove negativne oblike. Izjave o prihodnosti v tem dokumentu temeljijo na ocenah in domnevah podjetja Takeda do vključno datuma te objave. Te izjave o prihodnosti ne predstavljajo nobenega zagotovila podjetja Takeda ali njegovega upravnega odbora glede prihodnjega stanja in zajemajo znana ali neznana tveganja, nesigurnosti in druge faktorje, vključno z, vendar ne samo: ekonomske okoliščine v zvezi z globalnim poslovanjem podjetja Takeda, vključno s splošnimi ekonomskimi pogoji na Japonskem in v Združenih državah Amerike, konkurenčne pritiske in razvoje, spremembe relevantnih zakonov in regulacij, uspeh ali neuspeh programov razvoja izdelkov, odločitve regulatornih oblasti in njihov časovni okvir, nihanja v obrestnih merah in valutnih tečajih, izjave ali skrbi glede varnosti ali učinkovitosti prodajnih izdelkov ali kandidatov, čas in vpliv integracijskih strategij po združitvah s prevzetimi podjetji in zmožnost, da se odproda sredstva, ki niso središčna za poslovanje podjetja Takeda, ter čas vsakih takšnih odslovitev - ki lahko povzročijo, da se spremeni dejansko poslovanje podjetja Takeda, njegovi rezultati in dosežki ali finančno stanje v primerjavi z napovedmi, ki so izražene ali implicirane v teh izjavah o prihodnosti. Za več informacij glede tega ali drugih faktorjev, ki bi lahko vplivali na rezultate podjetja Takeda, njegovo poslovanje, dosežke in finančno stanje, glejte "3. člen: Ključne informacije-D. Faktorji tveganja" v zadnjem letnem poročilu podjetja v dokumentu 20-F in druga poročila podjetja, ki so bila vložena pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzno menjavo, na voljo na spletni strani podjetja Takeda: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ali na www.sec.gov. Prihodnji rezultati, poslovanje, dosežki ali finančno stanje podjetja Takeda se lahko bistveno razlikujejo od tistih, ki so izražena ali implicirana v teh izjavah o prihodnosti. Prejemniki tega sporočila za javnost naj se ne zanašajo neupravičeno na katerokoli izjavo o prihodnosti. Takeda ne sprejme nobene odgovornosti, da bi posodobila katerokoli izjavo o prihodnosti v tem sporočilu za javnost ali katerokoli izjavo o prihodnosti, ki jo bo morda še izdala, z izjemo v skladu z zakonom ali pravili borzne izmenjave. Dosedanje poslovanje ni kazalnik prihodnjih rezultatov in rezultati podjetja Takeda v tem sporočilu za javnost morda niso odraz ter niso ocena ali napoved prihodnjih rezultatov podjetja.

Oglejte si izvorno različico besedila na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200302005442/en/

Kontakti

Odnosi z vlagatelji
Takashi Okubo
takeda.ir.contact@takeda.com
+81-(0)3-3278-2306

Medijska poizvedovanja
Sandy Rodriguez
Vodja oddelka za komunikacije glede odprodaj in integracije
sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Vodja oddelka za komunikacije v poslovni enoti GEM
vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japonska)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com

Vir: Takeda Pharmaceutical Company Limited