O-STA

A1 potrdilo - preverjanje prijave prebivališča

A1 potrdilo je pogosto pogojevano s preverjanjem prijave prebivališča. Slednje je najverjetneje marsikoga stalo zavrnitve izdaje potrdila A1. Namreč potrdilo mora pridobiti slovensko podjetje za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti v drugo državo članico EU, EGP ali Švicarske konfederacije za izvajanje storitve. S potrdilom A1 delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji. Potrdilo A1 izdaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Razlogi za zavrnitev potrdila A1

Najpogosteje ZZZS zavrača potrdila A1 tujcem, ki so zaposleni v slovenskem podjetju in nimajo urejenega začasnega prebivališča. Torej je razlog preverjanje prijave prebivališč prosilcev.

Preverjanje prijave prebivališč v postopkih izdaje potrdila A1 - Ali je upravičeno?

Tudi v pravni službi DATA, kjer za naše naročnike pridobivamo potrdila A1, in sicer za njihove zaposlene, smo bili deležni takšne zavrnitve.

V konkretnem primeru je šlo za zaposlenega delavca v slovenskem podjetju, ki opravlja delo mednarodnega tovornega prevoza. Zaposleni je hrvaški državljan, ki pa nima prijavljenega začasnega bivališča v Republiki Sloveniji, in sicer iz razloga, ker zaradi narave dela večino časa preživi na poti, in sicer po 1 mesec v različnih državah EU in nato se vrne domov na Hrvaško.

Zmaga pravne službe DATA: ZZZS ne sme več preverjati prijavljenega prebivališča!

Pravniki v pravni službi DATA pa v primeru negativnih odločitev s strani ZZZS ne odnehajo kar tako, in sicer še posebej takrat, ko obstajajo dvomi oziroma luknje v zakonih. Ker se v konkretnem primeru pravna služba DATA ni strinjala z odločitvijo ZZZS, je to, ali je preverjanje prijave prebivališč v postopkih izdaje potrdila A1 utemeljeno, tudi preverila. Poudariti je, da je šlo v konkretnem primeru za državljana Hrvaške. Hrvaška pa je članica EU, kar pomeni, da je omogočen prost pretok delavcev, in za te državljane ni zahteve po pridobivanju enotnega dovoljenja za bivanje in delo. Zato se je pravna služba pozanimala na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ali začasno ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji predstavlja pogoj za izdajo potrdila A1, in ali je takšno preverjanje prijave prebivališč v Republiki Sloveniji utemeljeno s strani ZZZS.

S strani Ministrstva smo prejeli odgovor, da se je v preteklosti dejansko preverjalo zakonito urejeno začasno prebivanje napotenih delavcev. V letu 2018 pa se je sprejelo drugo tolmačenje evropskih predpisov in od takrat obveznosti preverjanja prijave prebivališč v postopkih izdaje potrdila s strani ZZZS ne sme biti več.

Takšno ravnanje pravne službe dokazuje, da je potrebno biti vztrajen, ko gre za pridobivanje določenih pravic, predvsem takrat, ko obstajajo takšne ali drugačne pravne vrzeli v samem postopku.