O-STA

Občina Kamnik je pripravila letake za občanke in občane

Občina Kamnik je pripravila letake, ki jih bodo v teh dneh po pošti prejela vsa gospodinjstva na območju občine. Na letaku so zbrane vse trenutno najpomembnejše informacije (informacije na dan 16.3), povezane s širjenjem koronavirusne bolezni in ključne kontaktne telefonske številke. Zagotovo te informacije najbolj potrebujejo občanke in občani, ki se nimajo možnosti informirati prek sodobnih komunikacijskih povezav. Letak si lahko ogledate TUKAJ.

Prostovoljci, ki delujejo v okviru Občinskega štaba Civilne zaščite, bodo nosili posebne majice, tako da jih bodo občanke in občani lahko prepoznali.

Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. kot pogodbeno podjetje Občinskega štaba Civilne zaščite, po navodilu izvaja tudi redno dezinfekcijo reševalnih vozil Zdravstvenega doma Kamnik. Strojna dezinfekcija poteka na za to predvidenem in ustrezno pripravljenem prostoru Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o., ob striktnem upoštevanju vseh navodil za preprečevanje širjenja

Vsi javni razpisi v občini, ki so se že zaključili z oddajo vlog, reševali v skladu z operativnimi zmožnostmi. Roki oddaje ponudb za aktualna javna naročila, objavljena na Portalu javnih naročil, za enkrat ostanejo nespremenjeni. Za vse aktualne razpise, objavljene tudi na uradni spletni strani Občine Kamnik https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi, pa se rok oddaje vlog podaljšuje do ponedeljka, 4. maja. Vloge lahko oddate le po pošti. V primeru morebitnih sprememb vas bomo obvestili preko uradne spletne strani Občine Kamnik www.kamnik.si in preko Portala javnih naročil.