O-STA

Vsa gospodinjstva v Kamniku bodo prejela kirurške maske

V teh dneh in skorajda mesecu dni smo priča dogajanju, o katerem si nismo mislili, da bo doletelo našo državo in našo lokalno skupnost. A skupaj zmoremo! Skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite delamo vse, kar je potrebno za ohranitev vašega zdravja. Nikoli ne smemo obupati, pač pa dosledno upoštevati navodila pristojnih institucij.

VSA GOSPODINJSTVA V OBČINI KAMNIK BODO S STRANI OBČINE KAMNIK IN OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE PREJELA PAKET 5 KIRURŠKIH MASK IN VERJAMEMO, DA BOMO NAŠIM OBČANKAM IN OBČANOM VSAJ DELOMA OLAJŠALI OBČUTEK VARNOSTI, KO BODO OPRAVLJALI NUJNE OBVEZNOSTI (NAKUPE, OBISKE POŠT, BANK IN PODOBNO). PRI PRIPRAVI POŠILJK NAM JE POMAGALO PREKO 20 PROSTOVOLJCEV, PRI DISTRIBUCIJI PAKETOV NAM JE NA POMOČ PRISKOČILO PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIK IN PODJETJE MOJE-LEČE.SI. ISKRENA HVALA VSEM!

Občina Kamnik in Občinski štab Civilne zaščite se zahvaljujeta vsem, ki ostajajo doma in upoštevajo navodila pristojnih institucij (higiena kašlja, razkuževanje rok, ohranjanje razdalje, ...) in so s tem najbolj odgovorni do vseh okoli sebe. Iskrena hvala pa predvsem tudi vsem tistim, ki nimajo možnosti, da ostajajo doma, a se za našo lokalno skupnost žrtvujejo in borijo na delovnih mestih. Zdravstveni delavci, policisti, zaposleni v civilni zaščiti, gasilstvu ter v vseh službah zaščite in reševanja, sektorju energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov, čistilke in čistilci, smetarji, peki, trgovke in trgovci ter prostovoljci in še bi lahko naštevali. Iskreno se vam zahvaljujemo in smo vam HVALEŽNI za vaš trud, solidarnost in pomoč! Prizadevali si bomo, da bi zagotovili nemoteno dobavo in oskrbo z zaščitnimi maskami, o čemer vas bomo tudi obveščali.

Več informacij o vseh aktivnostih Občine Kamnik in Občinskega štaba civilne zaščite lahko spremljate na uradni spletni strani Občine Kamnik: https://www.kamnik.si/koronavirus-covid-19.

Celotno novico skupaj s slikovnim gradivom si lahko ogledate na povezavi: https://www.kamnik.si/novice/VSA-GOSPODINJSTVA-V-KAMNIKU-BODO-PREJELA-KIRURSKE-MASKE-07-04-2020.

#OSTANIMODOMA. SKUPAJ BOMO ZMOGLI. SOLIDARNOST, POMOČ IN POZITIVNO RAZMIŠLJANJE.