O-STA

Dobrodelna akcija razdeljevanja toplih obrokov socialno ogroženih otrok

Tudi v Kamniku je korona kriza združila dobre pobude in zgodbe posameznikov in institucij, da pomagajo najbolj ranljivim skupinam naše družbe - otrokom in njihovim že tako socialno ogroženim družinam, ki med karanteno zaradi virusa še bolj občutijo izgubo dohodka ali pa zmanjšanje družinskih prihodkov zaradi izgube dela ali pa čakanja na delo. Zato je kamniški gostinec Primož Repnik, lastnik Gostilne Repnik, ponudil brezplačno pripravo toplih obrokov hrane za šolarje in otroke, ki so zaradi zaprtja šol in vrtcev ostali brez edinega toplega obroka hrane, ki jim ga je prej nudila šolska ali vrtčevska prehrana. Tako so na njegovo pobudo Občina Kamnik, Občinski štab Civilne zaščite, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod Enota Kamnik, Območno združenje Rdečega križa Kamnik, kamniške šole ter kamniška živilska podjetja ter trgovec združili svoje moči in izpeljali dobrodelno akcijo priprave ter razvoza toplih obrokov tistim, ki to ta hip najbolj potrebujejo.

Župan Matej Slapar je imenoval komisijo za razdeljevanje toplih obrokov socialno ogroženim otrokom, ki jo sestavljajo člani iz Občine Kamnik, Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod Enota Kamnik, Območnega združenja Rdečega križa Kamnik ter predstavnice kamniških šol. V skladu z navodili poveljnika Občinskega štaba Civilne zaščite je višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Občine Kamnik Katja Vegel, koordinatorka humanitarne linije, poslala pobudo kamniškim šolam o tem, koliko otrok bi potrebovalo topel obrok, o akciji pa je bil obveščen tudi Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod Enota Kamnik, kjer so strokovne sodelavke in sodelavci sestavili seznam otrok, ki bi po njihovi oceni potrebovali topel obrok. Strokovni sodelavci Centra in kamniških šol najbolje poznajo socialno stanje kamniških družin in so pri svojih predlogih ter strokovnem cenzusu, v skladu z razpoložljivimi podatki, upoštevali predvsem socialni status in materialno ogroženost družin, upoštevajoč dodatne neugodne razmere trenutne finančne situacije zaradi posledic korona virusa, ki je še dodatno prizadela najbolj ranljive ter materialno ogrožene družine.

Trenutno je na seznamu za dnevno razdeljevanje toplih obrokov 49 otrok, ki bodo prejeli obrok na dom, in sicer med 12. in 13. uri (od ponedeljka do petka), upoštevana pa bodo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Seznam otrok še ni dokončen, saj se z vsakim dnem karantene lahko v socialni stiski znajde še več družin, ki se lahko obrnejo po takšno pomoč, za dodatne informacije pa vam je na voljo Katja Vegel (051/374 207).

Okusne in tople obroke bo do nadaljnjega kuhal Primož Repnik, veseli pa smo, da so kvalitetne sestavine za raznolike obroke donirala tudi kamniška živilska podjetja in trgovec (Jata d. d., Meso Kamnik, Eta Kamnik in Mercator Kamnik).

Sicer pa še vedno lahko donirate finančna sredstva tistim, ki potrebujejo to pomoč. Skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite in Območnim združenjem Rdečega križa Kamnik smo se v začetku meseca marca odločili za odprtje posebnega računa za zbiranje donacij, katerega namen je blažitev posledic epidemije koronavirusa in pomoči potrebnim. Sredstva lahko donirate na transakcijski račun Območnega združenja Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik, in sicer na številko TRR: SI56 0231 2001 1158 889 ter z obveznim pripisom namena: KORONAVIRUS 2020.

Vsaka kriza je pokazatelj koliko solidarnosti in sočutja premore posameznik, krajevna skupnost, mesto ali država. In Kamnik ima veliko srce in solidarne posameznike in institucije, ki se znajo povezati v trenutkih, ko je to najbolj potrebno.