O-STA

Na vrtu Doma starejših občanov Kamnik odzvanjale viže komornega sestava Mestne godbe Kamnik

Ker so stanovalke in stanovalci že skorajda dva meseca brez obiskov najbližjih, so se godbeniki Mestne godbe Kamnik, tokrat v komornem sestavu, odločili, da jim namenijo nekaj udarnih ritmov in pred prvomajskimi prazniki polepšajo dan s koračnicami. Dogodku sta prisostvovala tudi župan Matej Slapar in direktorica Doma starejših občanov Kamnik Maja Gradišek.

Komorni sestav je vsekakor popestril dan tako stanovalkam in stanovalcem kot tudi vsem zaposlenim, slednjim so se tudi na ta način zahvalili za njihovo skrb in vložen trud. Stanovalke in stanovalci, ki so jim godbeniki ob koncu zaklicali naj ostanejo zdravi, so melodije odlično sprejeli, ob znanih vižah pa so s člani in članico Mestne godbe Kamnik tudi zapeli. Ob koncu so zaigrali še pred bolnišničnim delom doma in kuhinjo ter pralnico.

Celotno novico skupaj s slikovnim gradivom si lahko ogledate na povezavi: https://www.kamnik.si/novice/Na-vrtu-Doma-starejsih-obcanov-Kamnik-odzvanjale-vize-komornega-sestava-Mestne-godbe-Kamnik-30-04-2020.