O-STA

Za občane zagotavljamo psihosocialno pomoč

Občinski štab Civilne zaščite je skupaj s Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik, občankam in občanom zagotovil psihosocialno pomoč, ki obsega:

  • razbremenilne pogovore,
  • svetovanje,
  • krepitev moči,
  • opolnomočenje,
  • zagovorništvo,
  • pogovore, ki so usmerjeni v preprečevanje socialne izključnosti in podobno.

Psihosocialno pomoč izvaja Center za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik po telefonu. Občani lahko pokličejo v poslovnem času v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, in sicer na telefonsko številko 01/830 32 80 ali pišejo na elektronski naslov: gpcsd.kamni@gov.si.

Sestanek na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite se je danes, v torek, 17. marca 2020, udeležil sestanka na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pristojni so na sestanku podali navodila in usmeritve za ustrezno ukrepanje, ki jih Občinski štab Civilne zaščite že ves čas redno izvaja.

Okuženi delavec v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik že pred bolezenskimi znaki okužbe s koronavirusom ni bil v prostorih zdravstvenega doma

V Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik je bila potrjena okužba pri enemu od zaposlenih delavcev. Delavec je zbolel v soboto, 14. marca 2020, in ker je zbolel za vikend doma, že pred znaki bolezni ni več vstopal v prostore Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik.

Postavitev ograj za obiskovalce tako imenovanega Koronakontejnerja

Ambulanto za vročinska stanja in okužbe dihal v Koronatejnerju (najave in informacije na koronaMobi: 051/642 922) smo zaradi preventivnih ukrepov ogradili, in sicer z namenom, da med obiskovalci Koronatejnerja in drugimi obiskovalci Zdravstvenega doma dr. Julija Polca ne bi prihajalo do kontaktov. Vsi tovrstni ukrepi so nujni, saj si želimo omejiti morebitno širjenje virusa. Pri tem velja opozoriti, da se mora sleherni občan dosledno držati navodil, ki jih dobi s strani Zdravstvenega doma dr. Polca Kamnik.

Zunanja igrišča

Zaradi povečane stopnje tveganja prenosa novega korona virusa ter v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, NIJZ, MIZŠ ter Občine Kamnik je Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik že v preteklem tednu do nadaljnjega popolnoma zaprl vsa otroška igrišča, ki jih upravlja. Za javne površine, kjer Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, ne more zagotoviti varnosti, je vse deležnike pozval, da pri druženju na prostem upoštevajo uradna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ostalih pristojnih institucij. Predsednike krajevnih skupnosti smo ponovno opozorili na upoštevanje ustreznih navodil.

Celotno novico si lahko ogledate na povezavi: https://www.kamnik.si/novice/Aktivnosti-Obcinskega-staba-Civilne-zascite-v-torek-17-marca-17-03-2020.