O-STA

Aktivnosti Občinskega štaba Civilne zaščite v torek, 18. marca

Vrtec Antona Medveda Kamnik nas je obvestil, da so bili danes, 18. 3. 2020, seznanjeni z informacijo o sumu na okužbo s koronavirusom SARS-CoV-2 zaposlene osebe v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, ki je znake dobila na dan 14. 3. 2020. Vrtec Antona Medveda Kamnik je o sumu na okužbo nemudoma obvestil tudi Občinski štab Civilne zaščite, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje, ravno tako tudi zaposlene. Zaposlena oseba ni imela stikov z otroki. Zaposleni so bili s strani Vrtca pozvani, da se samoopazujejo.

Osrednja gasilska enota Kamnik (GEŠP-gasilska enota širšega pomena Kamnik) postavlja dekontaminacijsko cono za potrebe gasilskih vozil in opreme.

Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik sta v skladu z navodili Civilne zaščite Kamnik izvedela dodatne aktivnosti in sta na trgovine, pošte in druge javne objekte izobesila opozorilne plakate za preventivno ravnanje proti širitvi koronavirusa (SARS-CoV-2 (COVID 19) v Kamniku. Občina Kamnik je na vseh 10.574 kamniških gospodinjstev poslala zloženko s pomembnimi kontakti in preventivnimi navodili za ravnanje proti širitvi koronavirusa (SARS-CoV-2 (COVID 19) v Kamniku, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik pa je dodatno razdelil zloženko na obe kamniški pošti, na bencinske servise na obvoznici in banke v Kamniku, ki se jim na tem mestu zahvaljujemo za solidarnost, da so omogočili razdelitev zloženk na njihovih izpostavah.

Prostovoljci Študentskega kluba Kamnik so v ponedeljek, 16. marca 2020, pričeli z delom v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, kjer pomagajo pri usmerjanju občank in občanov na vhodu zdravstvenega doma. Včeraj, v torek, 17. marca 2020, se je sestanka v Domu starejših občanov Kamnik udeležilo šest prostovoljcev Študentskega kluba Kamnik, ki so pripravljeni pomagati, ena prostovoljka se je javila samoiniciativno. Vsi kandidati so izrazili veliko sočutnost do njihovih stanovalcev in zaposlenih ter izjemno pripravljenost za pomoč. Trenutno jih še ne potrebujejo, saj imajo za enkrat še dovolj kadrovskih resursov, v nasprotnem primeru, jih bodo poklicali za pomoč.

Celotno novico skupaj s slikovnim gradivom si lahko ogledate na povezavi: https://www.kamnik.si/novice/Aktivnosti-Obcinskega-staba-Civilne-zascite-v-sredo-18-marca-2020-18-03-2020.