O-STA

Odrejena karantena - ste upravičeni do nadomestila?

Odrejena karantena pomeni, da delavci ne morejo opravljati dela zaradi virusa (trenutnega korona virusa COVID -19) v skladu z Zakonom, ki ureja preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni in na podlagi odločbe ministra za zdravje. Slednje pa še ob predpostavki, da jim delodajalec iz objektivnih razlogov ne more omogočiti dela na domu.

Odrejena karantena delavcu - ali je za ta čas delavec upravičen do nadomestila plače?

Da, takšni delavci so upravičeni do povračila celotnega nadomestila plače, za kar ima podlago v sprejetem interventnem Zakonu o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače.

Kakšen je postopek in kdo odloča o povračilu nadomestila plače?

Za uveljavitev povračila nadomestila plače v primeru, ko je odrejena karantena, bo lahko zaprosil delodajalec, ki bo podal vlogo (v elektronski in pisni obliki) na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Ta je namreč pristojen za izvajanje dela navedenega zakona, ki se nanaša na povračilo nadomestila plače za odrejeno karanteno.

Delodajalec bo moral priložiti odločbo ministra za zdravje ter opisati objektivne razloge, iz katerih izhaja, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu (vlogo pripravi v obliki izjave).

V kolikor bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vlogi odobril (z upravno odločbo), bo z delodajalcem sklenil pogodbo o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače, v kateri bodo določeni medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti.

Kolikokrat bo lahko delodajalec uveljavljal pravico do povračila izplačanih nadomestil plače?

Če je delavcu odrejena karantena, jo bo lahko delodajalec uveljavljal samo enkrat ter največ za obdobje, za katerega je bila odrejena karantena (za obdobje, določeno z odločbo ministra za zdravje).

Kakšna je višina povračila v primeru odrejene karantene?

Pravica do nadomestila plače se v primeru, da je bila odrejena karantena, prizna v enaki višini, kot to velja za čas začasnega čakanja na delo. To je 80 odstotkov nadomestila plače, ki pa jo v celoti krije država. Pri določitvi trajanja prejemanja nadomestila plače, bo Zavod upošteval rok iz odločbe ministra za zdravje.

Potrebujete pomoč pri pripravi opisa vašega trenutnega poslovnega položaja? Potem pokličite...