O-STA

Previdnost je potrebna PRAV NA VSAKEM KORAKU!

Danes je Občina Kamnik skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite in ob pomoči prostovoljk Študentskega kluba Kamnik ožje mestno jedro opremila z opozorilnimi talnimi nalepkami o varnostni razdalji in z željo, da občanke in občani ostanejo zdravi. Civilna zaščita Občine Kamnik v skladu s pristojnostmi in zmožnosti pomaga vsakomur, ki je pomoči potreben, skupaj s številnimi organizacijami in organi, ki delujejo v naši občini (Občinska inšpekcija, pogodbeno podjetje Občinskega štaba Civilne zaščite Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., Policijska postaja Kamnik, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Gasilska zveza Kamnik, Dom starejših občanov Kamnik, Gasilska enota širšega pomena, prostovoljci ter organizacijami za psihosocialno pomoč občanov in podobno). Z nalogami sistema zaščite in reševanja odgovorno varujemo in z različnimi, zgoraj naštetimi deležniki zagotavljamo ustrezne pogoje za življenje tudi ob razglasitvi epidemije. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med katere sodijo tudi nesreče nalezljivih bolezni kot je COVID-19, je v občini Kamnik organiziran v skladu s predpisi. Vse oblike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temeljijo in se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava in domače normativne ureditve s tega področja. Pri zaščiti je pomembna predvsem in izključno ozaveščenost naših občank in občanov, zato smo tudi na način, torej s talnimi opozorilnimi nalepkami, želeli opozoriti, da je previdnost potrebna PRAV NA VSAKEM KORAKU.

Celotno novico o današnjih aktivnostih Občinskega štaba Civilne zaščite si lahko preberete na povezavi: https://www.kamnik.si/novice/Aktivnosti-Obcinskega-staba-Civilne-zascite-v-petek-27-marca-27-03-2020.