O-STA

Aptorum Group v sodelovanju s Covar Pharmaceuticals, da bi raziskali vsaj tri kandidate zdravil s spremenjenim namenom (SACT-COV19) za zdravljenje koronavirusne 2019 bolezni (COVID-19) v sklopu obstoječih platform Smart-ACT™ in Acticule za nalezljive bolezni

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ("Aptorum Group"), biofarmacevtsko podjetje, ki se osredotoča na razvoj novih zdravil za zapostavljene bolezni, vključno s potrebami na področjih nalezljivih, redkih in presnovnih bolezni, je danes sporočilo, da bo sprožilo projekt dodatnih raziskav in razvijanj, ki se bo osredotočal na skupino koronavirusov, ter da je zaključilo začetno preverjanje v sklopu platforme Smart-ACT™, ki je namenjena raziskovanju novih zdravil in spreminjanju njihovih namenov, da bi tako izbralo izmed več kot 2.600 odobrenimi malimi molekulami vsaj tri potencialne kandidate za nadaljnje predklinične raziskave v boju proti novi bolezni COVID-19. Aptorum Group sodeluje s Covar Pharmaceuticals, ki ima sedež v Torontu, hkrati pa je tudi sklenilo sporazum z oddelkom za mikrobiologijo univerze v Hong Kongu, da bi opravilo nadaljnje predklinične raziskave izbranih kandidatov, preden bo vložilo vlogo za odobritev pri regulativnih agencijah za sprožitev kliničnih preizkusov na primernih kandidatih.

Aptorum Group se bo predvsem osredotočilo na raziskovanje vsaj treh malomolekularnih zdravil (s skupnim imenom "SACT-COV19"), ki so izkazala morebitne interference v stiku z dvema encimoma, proteaze 3CL in polimeraze RNA, odvisen od RNA ("RDRP"). Oba sta se izkazala za bistvena pri replikacijskemu ciklu COVID-19. Proteaze 3CL naj bi posredoval pri virusni replikaciji in prepisnih funkcijah z uporabo obsežne proteolitične obdelave, RDRP pa je encim, ki naj bi spodbujal replikacijo virusne molekule RNA na podlagi njenega modela RNA. Izbrani kandidati bodo nato podvrženi dodatnemu predkliničnemu ovrednotenju glede učinkovitosti v boju proti COVID-19. Aptorum Group je vložilo patentne prijave kandidatov.

Aptorum Group sodeluje s podjetjem Covar Pharmaceuticals, s sedežem v Torontu, pri preiskavah v teku in predkliničnem delu, hkrati pa je Aptorum Group najel univerzo v Hong Kongu, da opravi to delo. Ekipa podjetja Covar Pharmaceutical (ki jo sestavljajo strokovnjaki, ki so predtem delali za podjetji Patheon in Glaxo Wellcome)1 je izjemno izkušena na področju odkrivanja in razvoja zdravil, prizadevanja, ki jih podpira proizvodni objekt z dobro proizvodno prakso podjetja. Ekipa mikrobiološkega oddelka univerze v Hong Kongu pa je bila odločilna pri odkritju virusa SARS med epidemijo leta 20032, trenutno pa je aktivno udeležena, glede na lastni raziskovalni interes, pri razvoju cepiva za koronavirus SARS-CoV-23 in razvoju naprav za spremljanje v primeru bolezni COVID-19, projekt, kjer sodeluje z drugimi tretjimi osebami4.

Aptorum Group bo tudi iskal dodatne partnerje po vsem svetu, da bi spodbujal razvoj svojih pobud glede kandidatov SACT-COV19, ter tako vabi vse zainteresirane strani, da kontaktirajo podjetje in se pozanimajo o možnostih sodelovanja.

Aptorum Group pa kot del svojih obstoječih načrtov razvija tudi številne indikacije nalezljivh bolezni v sklopu svoje platforme Acticule, vključno z edinstvenim protivirusnim, malomolekularnim kandidatom (ALS-1) v boju proti virusu gripe ter protivirulentnim, nebaktericidnim, malomolekularnim kandidatom (ALS-4), ki deluje proti okužbam s Staphylococcus aureusom in je del ključnega programa podjetja. Covar Pharmaceuticals trenutno spodbuja razvoj tega projekta v Severni Ameriki.

Ian Huen, glavni izvršni direktor družbe Aptorum Group je dejal: "Bolezen COVID-19 je izjemno nalezljiva in se je razširila po vsem svetu ter tako povzročila občutne motnje in žrtve. Potrjeni primeri po svetu so presegli število 700.000 na današnji dan5 in Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila COVID-19 za pandemijo. Navkljub naraščajočemu številu tako uveljavljenih kot novih farmacevtskih podjetij, ki hitijo, da bi razvila cepivne terapije za COVID-19, pa mi verjamemo, da se je treba s to boleznijo spopasti takoj in na večrazsežnostni način. Naš cilj je, da pospešimo napredek, tako da izluščimo kandidate izmed že odobrenih zdravil s kliničnimi profili varnosti, toksičnosti in farmakokinetike, ter nato spremenimo njihov namen za zdravljenje COVID-19. Hkrati pa ne moremo izločiti, da se bodo pojavili novi sevi tega koronavirusa v bližnji prihodnosti zaradi stalne mutacije in evolucije virusa. Svet mora biti zato pripravljen, da se s takšnimi izzivi spopade hitro in kolektivno, da bi tako zmanjšali število žrtev in gospodarsko škodo. Verjamemo, da je platforma Smart-ACT™ podjetja Aptorum Group skupaj s platformo Acticule za razvoj na področju nalezljivih bolezni in podporo družbe Covar Pharmaceuticals v dobrem položaju, da razvije potencialne rešitve in omogoči naš doprinos k boju proti tej bolezni in drugim."


O Smart-ACT™ Platform

Platforma Smart-ACT™ je zaščiteni sistematični postopek, ki združuje tako računalniški pristop kot validacijo mokrega laboratorija, in v sklopu katerega Aptorum Group konstantno preverja več kot 2.600 odobrenih malomolekularnih zdravil, da bi tako določilo kandidate, ki lahko spremenijo svoj namen in se uporabijo pri zdravljenju izbranih redkih boleznih ali tistih, kjer so potrebe po zdravljenju še neizpolnjene. Splošni strateški cilj je, da se občutno zmanjša stroške raziskav in razvoja kot tudi časovni okvir za učinkovit vstop kandidatov za takšna patentirana zdravila v klinične preizkuse ter se tako učinkovito doseže morebitno trženje.

O Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) je farmacevtska družba, osredotočena na razvoj in trženje novih terapevtskih sredstev za reševanje nenaslovljenih zdravstvenih potreb. Trenutni projekti podjetja Aptorum Group zajemajo indikacije pri redkih, nalezljivih in presnovnih boleznih, številne pobude podjetja pa si prizadevajo, da bi v letu 2020 začele s kliničnimi preizkusi. Bioaktivne nutricevtične tablete Dioscorea Opposita podjetja Aptorum Group, prehransko dopolnilo za ženske med menopavzo in po njej, so trenutno v postopku trženja.

Za več informacij o Aptorum Group obiščite www.aptorumgroup.com.


Izjava o omejitvi odgovornosti in izjave o prihodnosti:

To sporočilo za javnost vključuje izjave v zvezi z Aptorum Group Limited in njenimi prihodnjimi pričakovanji, načrti in obeti, ki vključujejo "izjave o prihodnosti", kot jih definira ameriški zakon Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Tako se lahko vse navedbe v tem dokumentu, ki niso izjave o zgodovinskih dejstvih, štejejo za izjave o prihodnosti. V nekaterih primerih lahko izjave o prihodnosti prepoznate po izrazih, kot so "lahko", "bi moral", "pričakuje", "načrtuje", "predvideva", "lahko", "namerava", "cilja", "napoveduje", "razmišlja, "verjame", "ocenjuje", "napoveduje", "možni" ali "nadaljuje" ali negativnih oblikah teh izrazov ali po drugih podobnih izrazih. Družba Aptorum je te napovedne izjave, ki vključujejo izjave v zvezi s predvidenimi roki za oddajo vlog in poskusov, večinoma zasnovala na trenutnih pričakovanjih in napovedih o prihodnjih dogodkih in trendih, za katere verjame, da lahko vplivajo na njeno poslovanje, finančno stanje in rezultate poslovanja. Te izjave o prihodnosti so vezane izključno na datum tega sporočila za javnost in so podvržene številnim tveganjem, negotovostim in zaključkom, vključno z neomejenimi tveganji, povezanimi z napovedanimi vodstvenimi in organizacijskimi spremembami, nadaljnjimi storitvami in razpoložljivostjo ključnega osebja, sposobnostjo širitve nabora izdelkov s ponudbo dodatnih izdelkov za dodatne segmente potrošnikov, razvojnimi rezultati, predvidenimi strategijami rasti podjetja, pričakovanimi trendi in izzivi v poslovanju ter pričakovanji glede stabilnosti in dobavne verige ter tveganji, bolj podrobno opisanimi v obrazcu Aptorum Group 20-F in drugih vlogah, ki jih Aptorum Group lahko predloži agenciji SEC v prihodnje. Posledično se lahko projekcije, vključene v takšne izjave o prihodnosti, spremenijo. Aptorum Group se ne obvezuje, da bo posodabljala izjave o prihodnosti, ki jih vsebuje to sporočilo za javnost, zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugače.

1 https://www.covarpharma.com/

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3747526/

3 https://fightcovid19.hku.hk/tag/vaccine/

4 https://www.scmp.com/business/article/3073869/hong-kong-researchers-join-us-tech-start-remotely-monitor-covid-19

5 https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


Oglejte si izvorno različico na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200330005263/en/

Kontakti

Vlagatelji:
Tel: +852 2117 6611
E-pošta: investor.relations@aptorumgroup.com

Mediji:
Tel: + 852 2117 6611
E-pošta: info@aptorumgroup.com





Vir: Aptorum Group Limited