O-STA

Krizni dodatek: Kakšen bo strošek delodajalca in kaj to pomeni za prihodek delavca?

Krizni dodatek se obeta zaposlenim, ki v času epidemije delajo in njihova zadnja izplačana mesečna plačane presega določenega zneska. Kdo bo torej upravičen do kriznega dodatka, pod katerimi pogoji in koliko naj bi ta znašal?

Pravica do dodatka vezana na višino zadnje izplačane mesečne plače

Krizni dodatek je v predlogu zakona, za razliko od čakanja na delo od doma, jasno določen. Delodajalci so ga dolžni izplačati le zaposlenim, ki delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače.

Minimalna mesečna plača v letu 2020 znaša 940,58 EUR bruto. Do kriznega dodatka bodo torej upravičeni le delavci, katerih zadnja izplačana plača ni presegala 2.821,74 EUR bruto.

Koliko bo znašal krizni dodatek in kako bo obdavčen?

Krizni dodatek bo po predlogu novega zakona znašal 200,00 EUR. Dodatek bo v celoti oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Naši računovodski svetovalci so pripravili dejanski izračun pod predpostavko, da bruto plača zaposlenega znaša 1.500,00 EUR.

Iz predstavljene kalkulacije izhaja, da država plača prispevke v višini 365,25 EUR. Delavec prejme izplačilo v višini 1.361,36 EUR. Slednje pomeni, da je strošek za delodajalca za 165,25 EUR nižji od stroška redne plače.

Plača rezidenta

Bruto plača: 1.500,00 EUR

Prispevki delavca (oz. prispevki iz bruto) 22,10% = 331,50 EUR

Prispevki delodajalca (oz. prispevki na bruto) 16,10 % = 241,50 EUR

Dohodnina = 157,14

Neto plača = 1.011,36 EUR

Bruto plus prispevki delodajalca = 1.741,50 EUR

+ dodatki (prevoz, prehrana) cca = 150,00 EUR

Celotni strošek delodajalca = 1.891,50 EUR

Delavec dobi na TRR= 1.161,36 EUR

Kalkulacija plače rezidenta, ki upošteva krizni dodatek

EUR

Bruto plača

1.500,00

Prispevki iz bruto

99,00

plača delodajalec

od tega prisp.PIZ 15,50%

232,50

plača država

22,10%

Prispevki na bruto

108,75

plača delodajalec

od tega prisp.PIZ 8,85%

132,75

plača država

16,10%

Osnova za doh.

876,83

davek 16%+26%

157,14

plača delodajalec

Neto izplačilo

1.011,36

plača delodajalec

Dodatki (prevoz, prehrana)

150,00

plača delodajalec

Krizni dodatek

200,00

plača delodajalec

Izplačilo zaposlenemu

1.361,36

Strošek delodajalca

1.726,25

Ali je krizni dodatek predviden prav za vse zaposlene, ki delajo?

Ne, krizni dodatek žal ni predviden za vse zaposlene delavce, ki v času izrednih razmer delajo. Predlog zakona namreč določa, da se oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter izplačilo kriznega dodatka ne nanaša na vse delodajalce.

Iz ukrepa bodo tako izključeni:

· neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna,

· neposredni in posredni uporabniki občinskih proračunov in

· finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.

Bo prispevke še vedno potrebno obračunati?

Da, delodajalci bodo še vedno dolžni v skladu z veljavnimi predpisi obračunati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vendar pa jim teh prispevkov ne bo potrebno plačati. O izplačanih plačah, za katere velja ukrep oprostitve, bodo delodajalci davčnemu organu ločeno poročali v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1).

Krizni dodatek in oprostitev plačila prispevkov

Predlog novega "megazakona" določa, da bodo delodajalci za zaposlene delavce oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo v tem času v celoti plačevala Republika Slovenija.

Delodajalci, ki bodo oproščeni plačila navedenega prispevka, pa bodo vsakemu zaposlenemu, ki dela in njegova zadnja izplačana mesečna plača ne presega določenega zneska, dolžni izplačati krizni dodatek.