O-STA

Aktivnosti Občinskega štaba Civilne zaščite v soboto, 4. aprila

V soboto smo s strani redarske službe Občine Kamnik, občinske inšpektorice in ob pomoči Društva GRS Kamnik preventivno opozarjali obiskovalce na primerno razdaljo in ostala priporočila, predvsem pa na to, da se na ciljih priljubljenih kamniških izletniških točk ne zadržujejo v večjih skupinah. Tudi Policijska postaja Kamnik je izvajala poostren nadzor, in sicer v skladu s svojimi pristojnostmi. Na začetke poti priljubljenih turističnih točk smo namestili 20 opozorilnih tabel, ki nakazujejo na ustrezne ukrepe. Nameščeni so bili tudi zaščitni trakovi na klopeh na Špici in pri igralih na Starem gradu nad Kamnikom. Akcija je bila med občankami in občani dobro sprejeta, predvsem pa smo zaznali, da so se v veliki večini obnašali odgovorno in se niso družili v večjih skupinah. Pri tem naj poudarimo, da sprehodi v naravo vsekakor niso prepovedani, a je potrebna vendarle previdnost. Vsakršno zbiranje na zaključkih poti pa odsvetujemo.

Ob tej priložnosti si je župan skupaj s poveljnikom Občinskega štaba Civilne zaščite ogledal delovanje vseh ekip in preveril stanje na terenu. Z nadzori bomo nadaljevali tudi jutri.

Celotno novico si lahko ogledate na povezavi: https://www.kamnik.si/novice/Aktivnosti-Obcinskega-staba-Civilne-zascite-v-soboto-4-aprila-04-04-2020.