O-STA

Računovodja v DATA d.o.o. je pripravila izračun: čakanje na delo in krizni dodatek prejemnikov minimalne plače

Računovodja v DATA d.o.o. je pripravila izračun povračila nadomestila plače in prispevkov ter kriznega dodatka že pred dnevi za bruto plačo v višini 1.500 EUR. Na svetovalce DATA d.o.o. pa se je v zadnjih dneh obrnilo veliko bralcev s prošnjo, da se izračun pripravi tudi za minimalno plačo.

Glede na veliko prejetih prošenj za izračun je naša računovodjapripravila izračun, pri katerem je upoštevana minimalnabruto plača, t.j. 940,58 EUR.

Naša računovodja je najprej pripravila informativni izračun minimalne plače rezidenta s splošno olajšavo

BRUTO

940,58

OSNOVA ZA PRISPEVKE

1.017,23

PRISPEVKI DELAVCA

EUR

Zdravstveno zavarovanje

6,36%

64,70

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50%

157,67

Zaposl.

0,14%

1,42

Starševsko varstvo

0,10%

1,02

22,10%

224,81

PRISPEVKI DELODAJALCA

EUR

Zdravstveno zavarovanje

6,56%

66,73

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

8,85%

90,02

Zaposl.

0,06%

0,61

Starševsko varstvo

0,10%

1,02

Poškodbe pri delu

0,53%

5,39

16,10%

163,77

DOHODNINA

osnova

davek

500,75

80,12

NETO PLAČA

635,65

Bruto plus prispevki delodajalca

1.104,35

+ dodatki (prevoz, prehrana) približna ocena

150,00

CELOTNI STROŠEK DELODAJALCA

1.254,35

ZAPOSLENI - izplačilo

785,65

skupaj strošek prispevkov in davka

468,70

Dodatni strošek REDNO ZAPOSLENIH - 1X LETNO

MINIMALNI LETNI REGRES

940,58

MAKSIMALNI LETNI REGRES

1.806,50

Računovodja DATA d.o.o. je pripravila informativni izračun stroška delodajalca za čakanje na delo od doma

Kot smo že pisali, Megazakon določa, da je delavec, ki je na začasnem čakanju na delo, upravičen v višini 80 odstotkov bruto osnovne plače povprečja zadnjih treh mesecev. Megazakon določa, da bo Republika Slovenija povrnila višino izplačanega nadomestila plače (torej gre za refundacijo), vendar le do zneska povprečne plače (bruto) za leto 2019 (ta je 1.753,84 EUR bruto), zmanjšanega za prispevke zavarovanca.

Naša računovodja v nadaljevanju odgovarja na vprašanje, kakšen bo strošek delodajalca, ki bo vložil vlogo na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, s katero bo uveljavljal pravico do povračila izplačanih nadomestil minimalnih plač.

ZAČASNO ČAKANJE NA DELO - 80%

osnova povprečje zadnjih 3 mesecev ampak ne manj kot znaša minimalna plača

bruto plača

940,58

najnižja osnova za prispevke

1.017,23

prisp. iz bruto

224,81

plača država

22,10%

od 13.03.2020

prisp. na bruto

163,77

plača država

16,10%

od 13.03.2020

osnova za doh.

424,10

davek 16%

67,86

plača delodajalec

neto izplačilo

647,92

plača delodajalec

od tega

423,11

povrne država

ALI (ČAKAMO POJASNILO)

647,92

povrne država

od 13.03.2020

strošek delodajalca

292,66

ALI (ČAKAMO POJASNILO)

67,86

Glede predvidenega povračila, kot ga določa novi Megazakon, tudi na primeru minimalne plače obstaja dilema, glede povračila plače in prispevkov:

· Ali država povrne 647,92 EUR nadomestila plače, torej tudi vključene prispevke zavarovanca tj. delavca?

· Ali država delodajalcu povrne samo 423,11 EUR nadomestila plače (brez prispevkov zavarovanca)?

Izračun: Krizni dodatek

Računovodja DATA d.o.o. pojasnjuje, da so delodajalci krizni dodatek dolžni izplačati le zaposlenim, ki delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače. Krizni dodatek znaša 200,00 EUR. Dodatek je v celoti oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA (ZAPOSLENI DELAJO)

EUR

najnižja osnova za prispevke

bruto plača

940,58

1017,23

prisp. iz bruto

79,02

plača delodajalec

od tega prisp.PIZ 15,50%

145,79

plača država

22,10%

prisp. na bruto

80,53

plača delodajalec

od tega prisp.PIZ 8,85%

83,24

plača država

16,10%

osnova za doh.

424,10

davek 16%

67,86

plača delodajalec

neto izplačilo

647,92

plača delodajalec

dodatki (prevoz, prehrana)

150,00

plača delodajalec

krizni dodatek

200,00

plača delodajalec

dobi zaposleni (več)

997,92

212,27

strošek delodajalca

1.225,32

229,03

manjši strošek od redne plače

za prisp.PIZ (plača država)

Iz predstavljene kalkulacije izhaja, da država plača prispevke v višini 229,03 EUR. Delavec prejme izplačilo v višini 997,92 EUR.