O-STA

Temeljni dohodek - Komu je namenjen in v kolikšni višini?

Temeljni dohodek je eden izmed ukrepov nedavno sprejetega megazakona. Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, v javnosti bolj znan kot megazakon. Zakon za samostojne podjetnikein družbenike, ki so hkrati poslovodne osebe, zavarovane na zavarovalni podlagi 040, uvaja začasni ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, oprostitev plačila prispevkov ter kritje bolniške odsotnosti od prvega dne.

V članku odgovarjamo na naslednja vprašanja:

· Kdo je upravičen do temeljnega dohodka?

· Kakšna je višina temeljnega dohodka?

· Kakšni so pogoji za pridobitev temeljnega dohodka?

· Kako lahko uveljavljate temeljni dohodek?

· Od kdaj lahko uveljavljate temeljni dohodek?

· Do kdaj lahko uveljavljate temeljni dohodek?

Naši strokovnjaki so za delodajalce pripravili tudi informativne izračune povračil za čakanje na delo od doma in kriznega dodatka!

Kdo je upravičen do temeljnega dohodka?

Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je:

· samozaposleni, ki na dan uveljavitve zakona opravlja dejavnost in je vključen v obvezno zavarovanja, na podlagi opravljanja te dejavnosti,

· verski uslužbenec,

· oseba s statusom kmeta, ki je vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

· družbenik, ki je poslovodna oseba v gospodarski družbi in je zavarovan na zavarovalni podlagi 040.

Kakšna je višina temeljnega dohodka?

Višina temeljnega dohodka je 350 eurov za mesec marec 2020 in 700 eurov za mesec april in maj 2020.

Kakšni so pogoji za pridobitev temeljnega dohodka?

Upravičenem do izplačila temeljnega dohodka mora preko izkazati bistveno zmanjšan obseg dejavnosti. Bistveno zmanjšan obseg dejavnosti pomeni:

· vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali

· vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Temeljni dohodek mora upravičenec vrniti v primeru:

· da jim prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in

· v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

Kako lahko uveljavljate temeljni dohodek?

Temeljni dohodek lahko uveljavljate preko portala eDavki, kjer je potrebno podati posebno izjavo. To lahko storite sami ali pa za to pooblastite pooblaščenca. Na eDavke se lahko registrirate sami z digitalnim potrdilom ali pa le z davčno številko in geslom; obrazci za registracijo so dostopni na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Si izplačujete minimalno plačo? Preverite izračune, ki jih je pripravila naša računovodja po določbah megazakona!

Od kdaj lahko uveljavljate temeljni dohodek?

Temeljni dohodek lahko uveljavljate za mesec marec 2020, do 18. aprila 2020. V primeru, da boste izjavo podali kasneje, to je od 19. aprila 2020 dalje, boste tudi temeljni dohodek dobili kasneje. Upravičenec, ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila, nakaže Finančna uprava temeljni dohodek do 10. maja 2020.

Do kdaj lahko uveljavljate temeljni dohodek?

Izjavo, s katero uveljavljate temeljni dohodek, je potrebno vložiti najkasneje do 31. maja 2020. Z eno izjavo, podano v mesecu maju 2020, lahko zahtevate temeljni dohodek tako za mesec marec, april in maj 2020.