O-STA

Kriznega dodatka niste izplačali? Preverite ali ste ravnali pravilno!

Kriznega dodatka za mesec marec 2020 svojim zaposlenim niso izplačala vsa zasebna podjetja. Zakaj? Najverjetneje iz razloga, ker konkretnega odgovora, ali so zavezana, niso prejela s strani pristojnih institucij oziroma ni jasno določeno v Megazakonu. Ali je krizni dodatek, ki se izplačuje mesečno, obvezno izplačati vsem delavcem? Čeprav poslovanje podjetja ni ogroženo? Kaj določa Megazakon glede kriznega dodatka in kaj FURS v svojih pojasnilih? To so vprašanja, ki "ne dajo spati" odgovornim zasebnih podjetij, saj si ne želijo biti v prekršku in prejeti sankcijo. Ali je sploh predvidena sankcija, v kolikor podjetje kriznega dodatka ne izplača?

Informativni izračun plače

Kaj glede kriznega dodatka določa Megazakon?

Izplačilo kriznega dodatka velja za tiste zaposlene, ki v času uporabe interventnih ukrepov po Megazakonu še naprej opravljajo svoje delo in prejemajo plačo. ZIUZEOP oz. Megazakon krizni dodatek ureja v 33. členu in določa izplačilo mesečnega kriznega dodatka v višini 200 EUR za tiste, ki delajo in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače.

Izplačujete minimalno plačo? Preverite izračune, ki jih je pripravila naša računovodja po določbah megazakona!

Ali mora podjetje izkazati kakršenkoli pogoj, npr. ogroženost podjetja zaradi epidemije virusa COVID-19?

Ne, v Megazakonu ni določeno, da je ogroženost podjetja pogoj za izplačilo kriznega dodatka. Ravno nasprotno pa je pri drugih državnih ukrepih. Npr. pri izredni denarni pomoči za samozaposlene, pri uveljavljanju pravice do povračila za delavce, ki so na čakanju na delo oz dela ne morejo opravljati zaradi višje sile. Pri uveljavljanju teh ukrepov, mora biti po Megazakonu izkazan določen pogoj (npr. upad prihodkov, ogroženost podjetja). Vendar pa se to ne zahteva pri mesečnem kriznem dodatku. Zato je potrebno Megazakon brati v luči, da bi morala vsa zasebna podjetja izplačati krizni dodatek. Le-ta namreč pripada vsem, ki delajo ne glede na ogroženost.

Delodajalci, veste kaj izplačilo kriznega dodatka ter odločitev za ukrep čakanje na delo pomeni za vaše stroške?

Ali je delodajalec dolžan izplačati sorazmerni del kriznega dodatka tudi za mesec marec 2020?

ZIUZEOP veže krizni dodatek na oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020. Kaj pa za mesec marec, glede na to, da je bila epidemija korona virus v Sloveniji razglašena dne 13.3.2020? Kljub temu, da v zakonu piše drugače, je namen zakona, da se oprostitev plačila prispevkov in izplačilo kriznega dodatka nanaša na delo od 13.3.2020 naprej.

Državna sekretarka Ministrstva za delo je pojasnila namen prvega odstavka 33. člena ZIUZEOP. Slednji se nanaša na oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanja za plače, ki se izplačujejo za delo v času od začetka epidemije. To je za delo od 13. marca naprej.

Samozaposleni, razmišljate ali izpolnjujete vse pogoje za nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih? Preverite pri naših svetovalcih!

Kaj pravi FURS v svojih pojasnilih glede izplačila kriznega dodatka?

V priročniku FURS z naslovom: "Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa" je navedeno, da zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela v času epidemije, izplačajo mesečni krizni dodatek. Torej za mesec marec, april in maj 2020, in pod pogojem, da zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3 x minimalne plače (2.821,00 EUR bruto). Na FURS-u so še pojasnili, da podjetje oprostitve plačila prispevkov ne more zavrniti, da bi se tako izognilo izplačilu kriznega dodatka.

Še nekaj pojasnil glede izplačila kriznega dodatka?

· krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov in se ne všteva v letno odmero dohodnine;

· v Megazakonu ni predvidene kazenske sankcije za delodajalce, ki kriznega dodatka ne bodo izplačali;

· izplačilo kriznega dodatka ne velja za zavarovance, katerih delodajalci so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna/ občinskega proračuna, za finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino po standardni klasifikaciji dejavnosti;

· subjekti, ki uveljavijo navedene ugodnosti, v letu 2020 ne smejo deliti dobička, izplačevati dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu.