O-STA

Mega zakon - vlada popravlja svoje napake (2. del za samozaposlene)!

Mega zakon, ki je začel veljati dne 11.4.2020, je bil predlog popravkov na včerajšnji seji vlade. Ti popravki, pa naj bi bili sprejeti do konca meseca aprila. Popravki Mega zakona so nujni, saj le-ta vsebuje kar nekaj nedoslednosti in dilem, predvsem pa je Mega zakon pozabil na določen krog upravičencev! Katere predloge popravkov je vlada popravljala oz. obravnavala glede samozaposlenih? Ali so ti, ki so po trenutno sprejetih ukrepih izpuščeni iz interventnega zakona, pa so prav tako ostali brez kakršnihkoli prihodkov, tudi del popravka Mega Zakona? Na ta vprašanja vam odgovarjamo v tem članku.

Informativni izračun plače

Pravniki podjetja Data d.o.o.redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga "Mega zakon", za uveljavljanje pravic in skrbimo, darok ni zamujen. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati posamezno pravico. Seznanimo vas tudi z vsemi podrobnostmi, davračanje prejete pomoči ne bo potrebno oziroma vam ni izrečena globa.

Vas zanima kako odpreti s.p.?

Mega zakon po novem razširja krog upravičenih samozaposlenih

Mega zakon naj bi na novo določil kriterije za izpolnjevanje zakonskih pogojev

Mega zakon ne določa državne pomoči za samozaposlene, ki so začeli poslovati v letu 2020. To je sedaj določeno samo za delodajalce. Predlog popravka pa izenačuje ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranja plač za čakajoče na delo (tudi zaradi višje sile) za delodajalce in do mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene. Upravičeni bi bili tisti samozaposleni:

· ki bi jim po njihovi oceni prihodki od prodaje v letu 2020 upadli za več kot 20 % glede na leto 2019;

· če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, tisti, katerih povprečni mesečni prihodki so leta 2020 upadli za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019;

· če v letu 2019 niso poslovali, tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zmanjšali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Izplačujete minimalno plačo? Preverite izračune, ki jih je pripravila naša računovodja po določbah megazakona!

Mega zakon po novem mileje določa vračanje pomoči

Po novem mega zakon smileje določa vračanje prejete pomoči. Samozaposleni naj bi tako vrnili celotno pomoč (tudi prispevke) le, če bi se jim prihodki zmanjšali za manj kot petino v navedenih obdobjih.

Zamudnih obresti ob morebitni vrnitvi pomoči več ne bo treba plačati, kot sicer določa trenutno veljavni Mega Zakon. Vračilo bo potrebno, če se bo ugotovilo na podlagi računovodskih izkazov, da zavezanec ne izpolnjuje zakonskih pogojev.

Izračun: KRIZNI DODATEK

Novi mega zakon širi krog upravičencev

Nov predlog Mega zakona predvideva tudi nove upravičence. Do mesečnega temeljnega prihodka in oprostitev plačila prispevkov, bi bile upravičene tudi poslovodne osebe enoosebnih d.o.o., zadrug in zavodov. Prav tako pa niso izpuščeni iz predloga tisti samozaposleni, ki so jim priznane pravice iz starševskega varstva in družinski pomočniki.