O-STA

Državna pomoč - ne za vse samozaposlene

Državna pomoč zaradi epidemije COVID-19 je namenjena tudi samozaposlenim. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic oz. t.i. Mega Zakon ureja ukrepe za različne kategorije samozaposlenih. Vendar ne za vse. Določen krog samozaposlenih je bil izvzet iz Mega Zakona.

Informativni izračun plače

Vlada je potrdila drugi korona paket, s katerim se razširja krog upravičencev. Ta drugi korona paket, pa naj bi bili sprejet do konca meseca aprila. Kdo so upravičenci po že sprejetem Mega Zakonu? Katere skupine, ki so bile v prvem zakonskem korona paketu izpuščene, bodo zajete v drugem paketu?

Vas zanima kako odpreti s.p.?

Državna pomoč samozaposlenim v obliki temeljnega dohodka

Državna pomoč samozaposlenim, je predvidena v obliki mesečnega temeljnega dohodka, in sicer v višini 350 EUR za mesec marec, in po 700 EUR za mesece april in maj. Poleg temeljnega dohodka pa državna pomoč zajema tudi oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene. V kolikor želi samozaposleni koristiti državno pomoč, mora izpolnjevati predpisane zakonske pogoje. Katere, pa smo že pisali v članku z naslovom: Temeljni mesečni dohodek in oprostitev plačila prispevkov - lahko tudi zgolj en ukrep.

Izplačujete minimalno plačo? Preverite izračune, ki jih je pripravila naša računovodja po določbah megazakona!

Katere skupine samozaposlenih bodo zajete v drugem korona paketu?

Drugi korona paket določa, da bo državna pomoč namenjena tudi:

1. samozaposlena oseba, ki dela krajši delovni čas;

2. samozaposlena oseba, ki dela krajši delovni čas zaradi starševstva.

Ali bodo do temeljnega dohodka oziroma do sorazmernega dela pomoči za samozaposlene upravičeni vsi samozaposleni, tudi tisti, ki so morda delno zaposleni in delno samozaposleni, je tako potrebno počakati na drugi korona paket. Seveda, pa je potrebno vzeti v obzir, da je za zdaj podan zgolj samo predlog drugega korona paketa, ki se lahko spremeni še vse do njegovega sprejetja.

Kaj določa Mega zakon za s.p.-je?

Državna pomoč: upravičenci po sprejetem Mega Zakonu

Državna pomoč je namenjena:

1. samozaposlena oseba, ki je vključena v obvezno zavarovanje zgolj na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in hkrati ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi;

2. samozaposlena oseba, ki ima na podlagi invalidnosti pravico do dela s krajšim delovnim časom, in prejema delno nadomestilo ZPIZ;

3. samozaposlena oseba, ki je bolniško odsotna, je upravičena do oprostitve plačila prispevkov.

Izračun: KRIZNI DODATEK

Državna pomoč - kdo ni upravičen po Mega Zakonu?

Prvi korona paket določa, da do državne pomoči ni upravičena:

1. samozaposlena oseba, ki dela krajši delovni čas;

2. samozaposlena oseba, ki dela krajši delovni čas zaradi starševstva;

3. samozaposlena oseba, ki je hkrati delno upokojena;

4. tisti, ki imajo popoldanski s.p.

Pravniki podjetja Data d.o.o.redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga "Mega zakon", za uveljavljanje pravic in skrbimo, darok ni zamujen. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati posamezno pravico. Seznanimo vas tudi z vsemi podrobnostmi, davračanje prejete pomoči ne bo potrebno oziroma vam ni izrečena globa.