O-STA

Slovenija za zagotavljanje likvidnosti podjetij namenja 2 milijardi EUR

Slovenija za zagotavljanje likvidnosti podjetij namenja 2 milijardi EUR. Na vladi je bil namreč potrjen predlog Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, t.i. PKP2. Slovenija bo likvidnostpodjetij skušala zagotoviti z državnimi poroštvi.

Informativni izračun plače

Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga "Mega zakon", za uveljavljanje pravic in skrbimo, da rok ni zamujen. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati posamezno pravico. Seznanimo vas tudi z vsemi podrobnostmi, da vračanje prejete pomočine bo potrebno oziroma vam ni izrečena globa.

Kaj drugi korona paket prinaša delodajalcem?

Slovenija s PKP2 strateško za zagotavljanje likvidnosti podjetij

Zagotavljanje likvidnosti podjetij je trenutno ena izmed prioritetnih nalog, ki si jih je zadala Slovenija. Potrebno je namreč zagotoviti pogoje, ki bodo ohranili delovna mesta in ponovno spodbudili podjetja k investiranju. Trenutno so podjetjem, ki se soočajo z likvidnostnimi težavami že na voljo številni produkti Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) in SID banke. S PKP2 pa Slovenija, v obliki v obliki poroštev za najem bančnih kreditov, še dodatno krepi ponudbo finančnih instrumentov.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kakšna je predviden kredit, kjer bo porok Republika Slovenija?

Državno poroštvo je predvideno za kredite z naslednjimi karakteristikami:

· ročnost do 5 let;

· krediti odobreni po 12.3.2020 in najkasneje do 31.12.2020;

· višina poroštva do 70% glavnice kredita danega velikemu podjetju;

· višina poroštva do 80% glavnice kredita danega MSP;

Krediti so za podjetja, ki so v boniteti A in B, imajo plačane davke in razloge za pridobitev kredita, torej, zaradi težav zaradi koronavirusa. Slovenija za poroštva za takšne kredite namenja do 2 milijardi EUR.

Najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za izpolnitev katerega skladno s tem zakonom odgovarja Republika Slovenija, znaša do 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019.

Kaj drugi korona paket prinaša samozaposlenim?

Kaj še določa PKP2?

Iz potrjenega predloga PKP2 izhaja tudi:

· sprememba povprečnin za občine iz 589,11 EUR na 623,96 EUR,

· sprememba zakona o SID banki in

· razširitev delovanja Ajpes.