O-STA

Krizni dodatek za delavce, ki delajo je obvezen!

Krizni dodatek za delavce, ki delajo, je skladno z drugim korona paketom obvezen. V zadnjih dnevih Datini svetovalci še vedno prejemamo večje število vprašanj glede kriznega dodatka. Ima delodajalec možnost, da kriznega dodatka ne izplača vsem delavcem? Ali lahko delodajalec izplača krizni dodatek samo delavcem, ki delo opravljajo na sedežu delodajalca? Ali so do kriznega dodatka upravičeni tudi delavci, ki opravljajo delo na domu? Ti namreč niso neposredno izpostavljeni nevarnosti okužbe v virusom COVID-19?

Informativni izračun plače

So delodajalci zavezani k izplačilu kriznega dodatka ali ne?

Številni delodajalci še vedno ne vejo ali so dolžni izplačati krizni dodatek. Delodajalci so v dvomu ali je izplačilo kriznega dodatka dolžnost ali zgolj možnost delodajalca? Ali so delodajalci dolžni izplačati krizni dodatek le v primeru, če uveljavljajo pomoč v skladu z Mega zakonom? Ali so dolžni delodajalci izplačati krizni dodatek, kljub temu, da bodo:

· izplačali nagrado poslovodstvu ali

· izplačali del plače za poslovno uspešnost?

Bodo morali prejeta sredstva v skladu z zakonom vrniti?

Kaj drugi korona paket prinaša delodajalcem?

Vprašanje ali je krizni dodatek obvezen smo naslovili na Ministrstvo

Naslovili smo vprašanje na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in zahtevali dodatna pojasnila glede oprostitve plačila prispevkov in plačila kriznega dodatka.

"V zvezi z vašim vprašanjem glede kriznega dodatka pojasnimo, da je delodajalec skladno z 33. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( v nadaljevanju: ZIUZEOP) oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar pomeni, da tako prispevka zavarovanca (v višini 15,50 %) kot tudi delodajalca (v višini 8,85 %) v času veljavnosti ukrepov po tem interventnem zakonu ne plača,temveč prispevke v celoti poravna Republika Slovenija. Delodajalci v zasebnem sektorju se temu ukrepu ne morejo odpovedati, saj se oprostitev opravi na podlagi samega interventnega zakona, brez kakršnekoli vloge delodajalca. Delodajalec prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obračuna, vendar ga ne plača".

Izračun KRIZNEGA DODATKA

Krizni dodatek pripada delavcem, ki delajo!

Drugi odstavek 33. člena interventnega zakona določa upravičenost do kriznega dodatka. Določeno je, da delodajalci, ki so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po prvem odstavku 33. člena ZIUZEOP vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Krizni dodatek pripada delavcu, ki dela, in sicer za delo od 13. marca 2020 naprej. V kolikor delavec ne dela cel mesec, mu pripada sorazmerni del tega dodatka.

Do kriznega dodatka so upravičeni delavci, ki:

· opravljajo delo tako na sedežu delodajalca,

· opravljajo dela na domu.