O-STA

Znesek regresa 2020 - Je regres v višini minimalne plače dovolj?

Znesek regresa, ki ga je delodajalec dolžan izplačati zaposlenim, je zakonsko določen. Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Vendar pa je znesek regresa odvisen tudi od dejavnosti delodajalca in posledično določb kolektivne pogodbe, ki ga zavezuje.

Informativni izračun plače

Znesek regresa v koledarskem letu 2020

Zakon o minimalni plači določa, da ta za delo, ki je opravljeno od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 znaša 940,58 evrov bruto. V skladu z določbo Zakona o delovnih razmerjih minimalni regres v letu 2020 znaša torej 940,58 evrov bruto.

Vendar pa je delodajalec pred obračunom regresa dolžan preveriti tudi določbe kolektivne pogodbe, ki ga zavezuje. Ta namreč lahko določa tudi obveznost izplačila višjega regresa od zakonskega minimuma.

Dileme ni: krizni dodatek za delavce, ki delajo je obvezen!

Kolektivne pogodbe in regres za letni dopust

Večina veljavnih kolektivnih pogodb vsebuje tudi določbe glede regresa za letni dopust. Nekatere kolektivne pogodbe se glede zneska regresa sklicujejo neposredno na določbe Zakona o delovnih razmerjih, medtem ko druge določajo višji znesek regresa od zakonsko določenega.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Znesek regresa v nekaterih kolektivnih pogodbah

V nadaljevanju kot primer predstavljamo podatke o znesku regresa za letni dopust v letu 2020 po nekaterih kolektivnih pogodbah, ki določajo višji regres od zakonsko predpisanega.

Pravica do regresa in čakanje na delo

· Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine: Pogodba določa, da lahko delodajalec izplača del regresa tudi v nedenarni obliki. V primeru, da izplača del regresa v nedenarni obliki znaša regres za letni dopust 970,00 EUR bruto, od tega se mora izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska.

· Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma: Znesek regresa za letni dopust za leto 2020 po kolektivni pogodbi znaša 1.150,00 EUR bruto.

· Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti: Pogodba določa, da znesek regresa za letni dopust znaša 1.000,00 EUR bruto.

· Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami: Delavcu pripada regres za letni dopust za posamezno leto najmanj v višini 65 % povprečne plače v Republiki Sloveniji po zadnjem podatku SURS. Po zadnjih razpoložljivih podatkih je ta znašala 1.799,66 EUR bruto. Regres bi torej moral znašati (če se povprečna plača ne bo spreminjala) 1.169,8 EUR bruto.

· Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije: Najnižji polni znesek regresa za letni dopust za leto 2020 znaša 1.050,00 evrov.

Kaj drugi korona paket prinaša delodajalcem?