O-STA

Krajevna skupnost Anhovo - Deskle in Salonit Anhovo sta združili moči in obnovili javno razsvetljavo

V Salonitu Anhovo so na prošnjo Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle ponovno vzpostavili in posodobili javno razsvetljavo. Cementarna je za ureditev javne razsvetljave namenila 20.000 EUR, Krajevna skupnost pa je pri tem ves čas aktivno sodelovala z oblikovanjem pobude, dogovorom med krajani ter pri načrtovanju in izvajanju del.

Jože Valentinčič, predsednik Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle: "Vrsto let smo bili v tem delu krajevne skupnosti brez javne razsvetljave. Zato smo se organizirali in se dogovorili soglasno, kakšne ureditve si želimo. Zemljišče je v lasti Salonita Anhovo, poleg tega tudi sami nismo imeli dovolj sredstev, da bi financirali to ureditev. Veseli nas, da se je Salonit Anhovo odzval tako pozitivno, nas pri tem podprl in tudi uredil točno tako rešitev, kot smo si jo želeli. Pri tem pa smo v Krajevni skupnosti ves čas aktivno sodelovali. Ponovna vzpostavitev javne razsvetljave je pomemben prispevek k varnosti."

Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo: "Z veseljem podpremo projekte, ki prispevajo h kakovosti bivanja - pomembno je, da tudi kot dober sosed podpremo dobre ideje krajevnih skupnosti.

Salonit Anhovo je pomemben člen v lokalni skupnosti, ki poleg zagotavljanja delovnih mest, skrbi tudi za podporo skupnostnim projektom. Krajani Anhovega so se s prošnjo, da bi jim pomagali pri javni razsvetljavi, na nas obrnili pred dobrim letom. Trudimo se, da z dobrim poslovanjem zagotavljamo sredstva tudi za skupnostne projekte. Predvsem take, za katere je v skupnosti visoko strinjanje, da jih prebivalci potrebujejo."

Javna razsvetljava s sodobnimi led svetilkami

Javna razsvetljava v Krajevni skupnosti Anhovo - Deskle vrsto let ni delovala, ni bila vzdrževana in se je tudi zarasla. V Krajevni skupnosti Anhovo - Deskle so se organizirali in dosegli visoko strinjanje, kakšne ureditve si želijo.

Ekipa v Salonitu Anhovo je pripravila načrt in organizirala zunanjega izvajalca za izvedbo del. Z deli so pričeli konec aprila. Po čiščenju trase so vzpostavili pogoje za ponovno vzpostavitev javne razsvetljave. Stare svetilke so v Salonitu Anhovo nadomestili s sodobno led razsvetljavo. Po zaključenih delih bodo k ureditvi dela ograje, ki ločuje industrijski del od bivalnega naselja Anhovo, v Salonitu Anhovo povabili tudi krajinske arhitekte.