O-STA

V Salonitu Anhovo bodo gradili dodatne sončne elektrarne

Gradnja ene največjih sončnih elektrarn na strehi v Sloveniji v cementarni Salonit Anhovo že poteka. Skupaj s podjetjem Interenergo pa so sedaj podpisali pogodbo za izgradnjo dodatnih sončnih elektrarn na industrijskem območju. Dodatne sončne elektrarne z nazivno močjo 1,5 MW bodo postopno pričele obratovati do jeseni 2022 in bodo nameščene na vse primerne strehe v industrijskem kompleksu.

Trenutno v edini cementarni v Sloveniji že poteka gradnja sončne elektrarne na predhomogenizacijski hali Salonita Anhovo, katere neto površina bo znašala 11.180 m2, kar je primerljivo z 1,5-kratno velikostjo nogometnega igrišča. Ta bo letno proizvedla 2.120 MWh električne energije in bo začela obratovati spomladi 2022.

Poleg izgradnje še dodatnih elektrarn pa v Salonitu Anhovo načrtujejo tudi postavitev sončnih elektrarn na tleh - v kamnolomu in na območju stare cementarne, kjer trenutno še poteka urejanje območja. Ocenjujejo, da bodo imeli do leta 2024 postavljene preko 5 MW inštalirane moči iz sončne energije.

V Salonitu Anhovo verjamerjo, da strateška partnerstva, kot je sodelovanje s podjetjem Interenergo, vodijo k uresničevanju njihovih razvojnih načrtov, na podlagi katerih želijo do leta 2025 zagotoviti 40 odstotkov električne energije za proizvodni proces iz lastnih obnovljivih virov energije - sončnih elektrarn in električne energije iz odpadne toplote, kar bo predvidoma 50 GWh.

Kot je ob podpisu pogodbe poudaril dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, je pomen sodelovanja bistven: "Veseli nas, da smo vzpostavili zanesljivo in kredibilno partnerstvo s podjetjem Interenergo, s katerim si na področju zelenega prehoda delimo skupne vrednote, cilje in vizije. Resničen preboj na področju čiste energije je namreč mogoč le ob sodelovanju različnih podjetij in sektorjev. Z uresničevanjem naših začrtanih razvojnih načrtov, na podlagi katerih si prizadevamo za prehod k ogljično nevtralni proizvodnji cementa, želimo izkazati odgovornost do okolja, v katerem delujemo."

Salonit Anhovo in Interenergo sta h gradnji sončnih elektrarn pristopila v obliki energetskega pogodbeništva oz. partnerstva med porabnikom energije in ponudnikom energetskih storitev. Vso proizvedeno električno energijo iz sončne energije bo Salonit Anhovo neposredno odkupoval od Interenerga in v celoti uporabil v proizvodnem procesu, brez bremenitve prenosnega in distribucijskega omrežja.