O-STA

Sodelovanje Salonita Anhovo in Soških elektrarn na področju obnovljivih virov energije

Anhovo, 8. september 2021 - Predstavniki Salonita Anhovo in Soških elektrarn so sklenili dogovor o preučitvi možnosti za skupno sodelovanje na področju obnovljivih virov energije. Načrtujejo postavitev sončne elektrarne in tehnologije za proizvodnjo vodika.

Dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, je ob tem povedal: "Naš strateški cilj je razogljičenje proizvodnje cementa in to vključuje uporabo energije iz obnovljivih virov - sončne energije in vodika, pridobljenega iz obnovljivih virov. Nedavno smo naznanili razvojne načrte, ki jih že uresničujemo in ob tem sklepamo strateška partnerstva s podjetji, ki imajo podobno vizijo v smeri zelenega prehoda."

"Družba Soške elektrarne Nova Gorica, ki je eno od hčerinskih podjetij Holdinga slovenske elektrarne, je specializirana za proizvodnjo električne energije iz obnovljivega vodnega vira, prav v lanskem letu pa smo postavili prvo sončno elektrarno, in sicer na strehi strojnice male HE Hubelj. Veselimo se novih projektov na področju obnovljivih virov in pozdravljamo tovrstna sodelovanja z družbami v regiji," je poudaril mag. Radovan Jereb, direktor Soških elektrarn Nova Gorica.

Za Salonit Anhovo je prvi korak do razogljičenja proizvodnje uvedba paketa tehnoloških rešitev, ki bodo vodile do 15% znižanja ogljičnega odtisa do leta 2025 ter obenem omogočile znižanje ostalih emisijskih parametrov. Ta paket tehnoloških rešitev vključuje tudi investicije v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov - postavitev sončnih elektrarn v skupni električni moči 5 do 10 MW in tehnologije za shranjevanje tako pridobljene energije.

Sončne elektrarne

Prva sončna elektrarna v industrijskem kompleksu Salonita Anhovo, ki bo letno proizvedla 2.120 MWh električne energije, bo stala na strehi enega od večji objektov v bližini kamnoloma. Dogovor o izgradnji je Salonit Anhovo podpisal s podjetjem Interenergo, gradnja se bo začela konec novembra 2021. S Soškimi elektrarnami pa preučujejo možnosti za izgradnjo dodatne sončne elektrarne v kombinaciji s proizvodnjo vodika iz obnovljivih virov.

Vodik kot pomemben energent prihodnosti

Poleg baterij predstavlja vodik najpomembnejše skladišče energije, pridobljene iz obnovljivih virov, igral pa bo tudi pomembno vlogo pri razogljičenju industrijskih procesov. Salonit Anhovo vidi možnost nadaljnjega preboja na področju razogljičenja v uvajanju tehnologij zajemanja, shranjevanja in predelave CO2, kjer pa ima pomembno vlogo ravno vodik.

V Salonitu Anhovo ne želijo biti samo opazovalec razvoja na področju razogljičenja, ampak želijo pri razvoju tudi aktivno sodelovati in se vključevati v lokalna ter mednarodna partnerstva.