O-STA

Salonit Anhovo načrtuje povečanje proizvodnih kapacitet ob istočasnem znižanju vseh vplivov na okolje

Salonit Anhovo je naznanil svoje načrte za začetek prve faze zelenega prehoda. V bližnji prihodnosti nameravajo oddati vlogo za pridobitev potrebnih dovoljenj, ki bodo uresničila načrtovane investicije v cementarno, s katerimi bodo omogočili povečanje proizvodnih kapacitet ob istočasnem znižanju vseh vplivov na okolje, znižanje vseh emisij v absolutnem smislu s tehnologijami nove generacije in uvedbo zelenih virov energije ter postopno opuščanje fosilnih goriv, skladno z Evropskim zelenim dogovorom.

V posodobitev edine slovenske cementarne se intenzivno vlaga že zadnjih 25 let. Tehnološke posodobitve, strokovnost, znanje in povezovanje znotraj gradbene panoge kot tudi širše, jepripomoglo k pozicioniranju cementarne kot ene najsodobnejših v Evropi.

Prva faza zelenega prehoda je del strategije razvoja cementarne na poti do ogljične nevtralnosti. Eden od zastavljenih ciljev strategije, ki so jo v Salonitu Anhovo objavili lani ob 100. obletnici delovanja, je znižanje izpustov toplogrednih plinov. Da bi prešli na pot krožnega gospodarstva, so v strategijo vključili spremembo strukture goriv, kar pomeni, da bodo postopno opuščali fosilna goriva in jih nadomeščali z alternativnimi trdnimi gorivi iz pred-pripravljenih nenevarnih odpadkov.

Med načrtovane investicije spada tudi postavitev najnovejše inovativne tehnologije za dodatno čiščenje dimnih plinov, poleg že obstoječe tehnologije čiščenja dimnih plinov z najsodobnejšimi vrečastimi filtri.

Gre za napravo, ki v evropski zakonodaji za zdaj še ni zakonsko zavezujoča, a je zdaj že dovolj razvita, da jo lahko vključijo v proizvodni proces. Tudi na tem področju želijo biti med prvimi v Evropi. Rezultat bo več kot prepolovitev emisij, ki trenutno predstavljajo največji prispevek v okolje (na primer dušikovih oksidov).

V sporočilu za javnost so pri Salonitu navedli, da razumejo negotovost lokalnega prebivalstva, ki izhaja iz preteklega delovanjacementarne, zato skušajo aktivno graditi na dialogu s skupnostjo in pokazati, da prihodnost prinaša bolj zelene rešitve. S krajani so se aprila srečali po vseh krajevnih skupnostih občine Kanal ob Soči, predstavili so svoje načrte in hkrati odgovarjali na vsa vprašanja in morebitne pomisleke. Dr. Tomaž Vuk, član uprave, pa je ob tej priložnosti povedal, da so "posodobitve cementarne, ki jih predstavljamo krajanom, plod strateškega načrtovanja in tehtnega premisleka: stremimo k zniževanju vplivov na okolje v absolutnem smislu."

Transparentnost svojega delovanja nameravajo še utrditi s pripravo poročila o vplivih načrtovanih posodobitev na okolje, s katerim želijo javnost v čim večji meri argumentirano informirati.