O-STA

Regres za upokojence 2020

Regres za upokojence, oziroma letni dodatek, bo letos predvidoma izplačan skupaj z junijskimi pokojninami. Poleg čakanja na obljube vlade o turističnem vavčerju, morajo prejemniki pokojnin tako z dopustom počakati do 30. junija!

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI NA DATI

Tudi nekateri upokojenci ostanejo aktivni kot podjetniki!

Pri podjetju Data d.o.o. Vam lahko svetujemo tudi pri postopkih registracije Vašega podjetja, vodenju računovodskih knjig in listin ter svetovanju glede davčnih vidikov ali pravnih situacij - vse na enem mestu, takrat ko to najbolj potrebujete! Z namenom, da vam posredujemo vse potrebne informacije za vas organiziramo tudi brezplačne webinarje.

Informativni izračun plače

Regres za upokojence in višina pokojnine

Regres za upokojence je vsako leto odvisen od višine pokojnine. Tako višina tega regresa določa na podlagi petih razredov:

Višina pokojnine

Znesek letnega dodatka

do 500,00 EUR

440,00 EUR

od 500,01 EUR do 600,00 EUR

300,00 EUR

od 600,01 EUR do 710,00 EUR

240,00 EUR

od 710,01 EUR do 860,00 EUR

190,00 EUR

nad 860,01 EUR

130,00 EUR

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kako visok bo regres za upokojence? Se ta določa le na podlagi višine pokojnine?

Pri določitvi višine pokojnine je potrebno upoštevati tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Upošteva se skupni znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

ZNESEK REGRESA 2020

Regres za upokojence v določenih primerih zahteva izpolnitev FURS-ovega obrazca "Izjava o višini tuje pokojnine". To je v primerih:

· ko so upravičenci imeli na dan 1. januar 2020 prebivališče v drugi državi ali

· ko se upravičencem pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu ( in imajo prebivališče v Republiki Sloveniji) ali

· upravičenci prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja (kakor to beleži FURS).

Ti morajo predložiti podatke o pokojnini za januar 2020 ali se izjasniti, da pokojnine iz tujine ne prejemajo. Podatke oz. izjavo lahko posredujejo preko spletnega portala ali preko pošte. V kolikor so podatki bili posredovani pred 30. aprilom, bo regres za upokojence izplačan najkasneje do 30. septembra. V kolikor so podatki sporočeni do 30. septembra, pa bo letni dodatek izplačan do konca leta.

Krizni dodatek za delavce, ki delajo je obvezen!

Pridobljena pravica tekom leta? Kakšen je potemtakem izračun?

V kolikor bo upravičenec pridobil pravico do pokojnine ali invalidskega zavarovanja po juniju se bo letni dodatek izplačal sorazmerno. Tako bo znesek odražal čas trajanja pravice v tem letu, pogojeno, da v tem letu še niso v celoti prejeli regresa za letni dopust.

Kaj drugi korona paket prinaša samozaposlenim?

Letni dodatek in nadomestilo invalidskega zavarovanja?

Letni dodatek lahko pričakujejo tudi tisti, ki prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2 . Zneski so razvrščeni glede na razrede po višini tega nadomestila:

Višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja

Znesek letnega dodatka

do 710,00 EUR

240,00 EUR

od 710,01 EUR do 860,00 EUR

190,00 EUR

nad 860,01 EUR

130,00 EUR