O-STA

Višina odpravnine

Višina odpravnine je določena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Odpravnina predstavlja obliko varstva dohodka v primeru prenehanja delovnega razmerja. ZDR-1 določa primere, ko je delavec upravičen do odpravnine. Kdaj je delavec upravičen do odpravnine? Vam je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov? Ste prejeli s strani delodajalca odpoved pogodbe zaradi nesposobnosti? Se nameravate upokojiti, pa vas zanima koliko odpravnine vam pripada? Vam je delodajalec napačno odmeril višino odpravnine? Kaj pa če vam je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas?

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Na nas se obračajo številni bralci, ki imajo vprašanja povezana z odpravnino ob koncu delovnega razmerja. Nekateri iz razloga, ker ne vedo ali jim pripada, velikokrat pa zaradi tega, ali jim je bila pravilno odmerjena. Ste izgubili zaposlitev in razmišljate o svojem podjetju? Vabljeni na naše brezplačne webinarje, kjer boste zagotovo dobili dragocene informacije in nasvete.

Informativni izračun plače

Kdaj je delavec upravičen do odpravnine in kakšna je višina odpravnine?

1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca:

1. v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov ali

2. v primeru razloga nesposobnosti.

2. Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca: v kolikor delavec poda izredno odpoved, zaradi razlogov za katere je kriv delodajalec.

3. Upokojitev delavca

4. Odpravnina ob izteku pogodbo o zaposlitvi pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Razen ne, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu in za opravljanje javnih del.

5.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kakšna višina odpravnine pripada delavcu glede na razlog prenehanja delovnega razmerja?

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca in 2. Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca in višina odpravnine:

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih.

Višina odpravnine, ki pripada delavcu:

· 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,

· 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,

· 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

ZNESEK REGRESA 2020

Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače. Če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, mora delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

Upokojitev delavca in višina odpravnine:

Delavcu ob upokojitvi pripada naslednja višina odpravnine:

· dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma

· dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.

Delodajalec lahko izplača odpravnino v breme posebnega zavarovanja. Delodajalec je dolžan izplačati to odpravnino, če je bil pri delavec pri njemu zaposlen vsaj pet let.

SUBVENCIONIRANJE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA

Odpravnina ob izteku pogodbo o zaposlitvi za določen čas in višina odpravnine:

Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas:

· ki je sklenjena za eno leto ali manj je višina odpravnine 1/5 osnove;

· sklenjena za več kot eno letoje višina odpravnine 1/5 osnove, povečane za sorazmerni del (1/12) odpravnine za vsak mesec dela.

SUBVENCIONIRANJE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA