O-STA

Prenova nogometnega igrišča v Desklah

V torek, 26. maja je izvajalec že položil prvi sloj asfaltne prevleke (na fotografiji Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonit Anhovo, županja občine Kanal ob Soči Tina Gerbec in predsednik sveta KS Anhovo - Deskle Jože Valentinčič)

Krajevna skupnost Anhovo Deskle, občina Kanal ob Soči in družba Salonit Anhovo so skupaj pristopili k obnovi dotrajanega nogometnega igrišča v Desklah.

V Salonitu Anhovo so se odzvali na pobudo Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle in so skupaj z občino aktivno pristopili k obnovi nogometnega igrišča v Desklah. Obnova dotrajanega nogometnega igrišča je ocenjena na približno 25.000 evrov, pri čemer bo cementarna prispevala 60 % sredstev, občina pa 40 %

Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo: "V Salonit Anhovo se zavedamo pomena lokalne skupnosti in športa, zato tudi z veseljem investiramo v lokalni šport in športno infrastrukturo. Cementarna Salonit Anhovo je bila in bo tudi vnaprej podpornik kulture in športa v Anhovem, kar nam omogočajo naši dobri poslovni uspehi."

Če bodo dela potekala kot načrtovano bodo lahko prav kmalu v Desklah igrali nogomet na novem igrišču.

Salonit Anhovo letno nameni lokalni skupnosti več kot milijon evrov sredstev. V to so vključene tako zakonske obveznosti (dohodnina, koncesijske dajatve, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča), kot tudi vrsta dodatnih podpor ureditvam v skupnosti in podpore društvom. Med njimi so številna športna in kulturna društva, društva upokojencev, društva s področja zdravja in društva s humanitarnimi dejavnostmi. V Salonitu Anhovo veliko pozornosti in sredstev namenjajo tudi krajevnim skupnostim občine Kanal ob Soči.