O-STA

Občina Kanal ob Soči in Salonit Anhovo podpisala sporazum, ki bo 1.138 uporabnikom omogočal kakovostno pitno vodo

Anhovo, 18. junija 2020 - Občina Kanal ob Soči je s Salonitom Anhovo nadgradila pogodbo iz leta 2018, s katerim bo cementarna še naprej zagotavljala pitno vodo iz Vodarne Močila. Pitno vodo uporabljajo krajani v naseljih Deskle, Anhovo, Robidni breg in Močila. Ta isti vir uporabljajo tudi kmetovalci na Gorenjem polju za namakalni sistem, hkrati pa ga cementarna uporablja za potrebe Salonita.

Vodarno Močila je leta 1976 zgradil Salonit Anhovo in stoji na zemljišču družbe ter skupaj z vodarno Ledinca, ki je v lasti Občine Kanal ob Soči, zaokroža vodovodni sistem Deskle - Anhovo. Vodarno Močila vzdržuje in upravlja Salonit Anhovo, ki zagotavlja tudi redno zaposlene vzdrževalce v vodarni.

Tina Gerbec, županja, občina Kanal ob Soči: "Zagotavljanje kakovostne pitne vode je eden izmed glavnih izzivov naše občine. Eden večjih investicijskih projektov na tem področju, ki je do danes bremenil občinski proračun, je zagotovo rekonstrukcija vodarne Močila. Projekt je ocenjen na dober milijon evrov in se ne more izvajati fazno. Z novim dogovorom, ki smo ga sklenili s podjetjem Salonit Anhovo, sklepamo tudi namero, da vodarno obnovi podjetje ter s tem močno razbremeni občinski proračun."

Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo, d.d.: "Najmodernejša avtomatizirana proizvodnja, skrb za varnost in zdravje zaposlenih ter stalno zniževanje vplivov na okolje nam omogočajo doseganje poslovnih rezultatov, s katerimi pomembno podpiramo tudi lokalno skupnost. Vodarna je bila primarno namenjena cementarni, vendar jo potrebujejo tudi v lokalni skupnosti. Za občino je to stroškovno učinkovita rešitev, za nas to pomeni dodatna vlaganja. Vendar iz te občine prihajata tudi več kot dve tretjini naših zaposlenih, zato je bila odločitev o tem, da nadaljujemo z zagotavljanjem pitne vode za prebivalce, v vodstveni ekipi sprejeta soglasno."

Vodarna Močila ima polega zagotavljanja pitne vode za prebivalce, pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju pitne vode za javne objekte. Med javnimi objekti so na vodarno priključeni živilski obrati, trgovine, šola in vrtec. Skupna dolžina glavnih vodov znaša okrog pet kilometrov. Skupna poraba vode je približno 140.000 m3.

Vodovodni sistem Deskle - Anhovo je bil od leta 1921 do leta 2019 v celoti v upravljanju podjetja Salonit Anhovo. V letu 2018 pa je Salonit Anhovo z Občino Kanal ob Soči sklenil dogovor, da se v letu 2019 stavbna pravica prenese na Občino, Salonit Anhovo pa se je zavezal, da bo do leta 2020 zagotavljal pitno vodo za občino. Ta obveza se z novim dogovorom podaljšuje še za vsaj naslednji dve leti.

Podjetje Salonit Anhovo, ki je lastnik Vodarne Močila, je s tem dogovorom sklenilo namero, da bo predvidoma do konca leta 2021 izvedel rekonstrukcijo vodarne tako, da bo zagotovljena zadostna količina pitne vode ustrezne kakovosti ter da bo vodarna avtomatizirana. S tem bi razbremenili občinski proračun za dober milijon evrov. Pogodba iz leta 2018 je namreč predvidevala, da mora rekonstrukcijo izvesti Občina Kanal ob Soči.