O-STA

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami BFUG podjetja Bohor, d. d., Šentjur

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je dne 3. septembra 2001 sprejela odločbo, da se s 3. septembrom 2001, zaradi varstva interesov investitorjev, začasno zaustavi trgovanje z rednimi delnicami z oznako BFUG, izdajatelja Bohor, Žaga in furnirnica, d. d., Leona Dobrotinška 9, Šentjur, ki so uvrščene na prosti trg borze.

Delničarji izdajatelja so na 5. skupščini dne 23. avgusta 2001 sprejeli sklep o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Začasna zaustavitev trgovanja, ki je potrebna za izvedbo postopka statusnega preoblikovanja ter njegovega vpisa v sodni register, bo trajala predvidoma do pravnomočnosti sklepa sodišča ter ustrezne obravnave izključitve iz trgovanja na prostem trgu.