O-STA

Salonit Anhovo pripravlja presojo vplivov na okolje

Družba Salonit Anhovo je dne 25. 2. 2019 na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) vložila prijavo za načrtovano malo spremembo v obratovanju naprave IED. Prijava je bila vložena skladno z aktualno zakonodajo Republike Slovenije, s ciljem ugotovitve nadaljnjih postopkov. V duhu transparentnosti, odprtosti in želji po konstruktivnem dialogu z vsemi deležniki družba Salonit Anhovo še pred dokončno odločitvijo umika vlogo na ARSU in samoiniciativno predlaga, da se za ambiciozne razvojne načrte do razogljičenja opravi presojo vplivov na okolje.

Družba Salonit Anhovo želi delovati v čim večjem soglasju z lokalno, strokovno in poslovno javnostjo. Družba Salonit Anhovo je zavezana nenehnemu nižanju svojih vplivov na okolje, trajnostnemu razvoju in postopnemu zniževanju svojega ogljičnega odtisa. Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita Anhovo ob tem poudarja: "Že danes izpolnjujemo vse zakonske predpise in želimo v procesu presoje vplivov na okolje ovreči v strukturirani razpravi vsak dvom v naše delovanje, v meritve emisij ali vpliv Salonita Anhovo na zdravje ljudi". In dodaja: "Družba Salonit Anhovo za še čistejše okolje skrbi s vlaganji v tehnologijo, zato je v BAT (najboljšo možno tehnologijo) v zadnjih desetih letih vložila preko 150 milijonov evrov".

Družba Salonit Anhovo želi v procesu presoje vplivov na okolje tvorno sodelovati z vsemi deležniki. "Ponovno ponujamo roko sodelovanja, želimo si dialoga z zdravniško stroko, civilnimi iniciativami in vsemi, ki jih zanima delovanje in bodoči razvoj Salonita Anhovo", poudarja predsednik uprave g. Fortunat in dodaja: "družba Salonit Anhovo si, odkar je prešla v zasebno last prizadeva za nov in transparenten pristop v odnosu do lokalne skupnosti, okolja, zaposlenih in širše družbe".

O družbi Salonit Anhovo:

Salonit Anhovo, d.d. je edina delujoča cementarna v Sloveniji z 99 letno tradicijo. Vsaka druga stavba v Sloveniji je zgrajena s cementi, proizvedenimi v Anhovem. Cementarna Salonit Anhovo d.d. tako oskrbuje gradbeništvo s strateško surovino domačega porekla. Družba se lahko pohvali z eno najvišjih dodanih vrednosti na zaposlenega celotne slovenske industrije, nadpovprečnimi plačami svojih zaposlenih in s skoraj polovičnem deležu prihodkov, ustvarjenih v izvozu. Kot pomemben člen v verigi krožnega gospodarstva bo družba v letu 2020 pomagala pri odstranitvi 80.000 ton slovenskih odpadkov, ki niso primerni za recikliranje. To pripomore k nadomeščanju uporabe fosilnih energentov in tako niža ogljični odtis, po katerem se družba uvršča med najboljše evropske cementarne. V letu 2019 je skupina Salonit ustvarila preko 83 milijonov prihodkov od prodaje in zaposlovala 380 sodelavk in sodelavcev.