O-STA

Nove tehnologije za člane nadzornih svetov

Podjetje Genis d.o.o. je v sodelovanju z Združenjem članov nadzornih svetov pripravilo domačo stran, namenjeno članom nadzornih svetov, ki želijo ostati na tekočem z novicami in dogajanjem na svojem področju. Spletna stran je namenjena vsem obiskovalcem, vključene pa so tudi članske strani, namenjene članom. Spletna stran je izdelana s tehnologijo Lotus Domino, podpira pa vse sodobne standarde na področju spletnih strani.

Združenje članov nadzornih svetov je namenjeno organizaciji in medsebojni izmenjavi izkušenj članov nadzornih svetov. V okviru svojih dejavnosti pripravljajo srečanja, posvete, certificiranje in svetovanje s področja problematike nadzornih svetov. Namen Združenja je, da povezuje člane nadzornih svetov in spodbuja njihovo uspešnost ter profesionalno delovanje v nadzornih svetih. Za lažje obveščanje javsnosti in članov Združenja, so se odločili za izdelavo spletne strani, ki bi služila zunanji javnosti in obenem omogočala boljšo informiranost članov Združenja.

V sodelovanju s podjetjem Genis so izdelali spletno stran www.zdruzenje-ns.si. Na novi strani se nahajajo podatki tako za zunanje obiskovalce, vključene pa so tudi zaščitene strani, namenjene le članom Združenja. Na spletni strani lahko tako uporabniki poiščejo številne novice s področja delovanja nadzornih svetov ter organiziranih seminarjih in predavanjih, istočasno pa si lahko ogledajo tudi pomembne dokumente in zapisnike.
»Genis je stran za Združenje pripravil brezplačno,« je povedal Marko Štefančič, vodja projekta pri podjetju Genis. »Naše podjetje je pokrovitelj letnega srečanja Združenja članov nadzornih svetov, obenem pa smo v tem projektu videli tudi odlično priložnost za demonstracijo tehnologije Lotus Notes, ki je bila uporabljena pri izdelavi spletnih strani.« Poleg prej omenjenih možnosti se lahko uporabniki spletne strani vključujejo tudi v elektronske razprave, kjer lahko izmenjujejo izkušnje ali pa razpravljajo o določenih problemov. »Moderno poslovanje temelji na dobri komunikaciji in menimo, da je spletna stran, izdelana v skladu s sodobnimi standardi, korak v pravo smer,« je še dodal Štefančič.


O podjetju Genis:

Podjetje Genis d.o.o. je neodvisno svetovalno podjetje na področju izgradnje in prenovitve informacijskih sistemov. Skupaj s sorodnimi podjetji sodeluje pri velikih projektih v slovenskem prostoru. Genis d.o.o. je poslovni partner podjetij IBM, Lotus (Premier Partner) in Oracle. Obenem je tudi pooblaščen Lotusov izobraževalni center in ekskluzivni zastopnik za storitve Gartner v Sloveniji.